Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Söderhamns Järnväg
Kommunikationsleden Söderhamn - Bollnäs (Kilafors)

Av Rolf Sten


Karta över Söderhamns Järnväg och Kommunikationsleden Söderhamn - Bollnäs (Kilafors)

Karta över kommunikationsleden Söderhamn - Bollnäs (Kilafors)
Den grön/gula linjen är Söderhamns Järnväg och den korta gröna linjen vid Landaforsen är hästbanan Landa - Edsänge.
Övriga gröna och gula streckade linjer är båtlederna.
Kartan är hämtad ur Historik över Sveriges småbanor. Bearbetad, ändrad och färglagd av Rolf Sten

Back to page top

 Return to xxx table of content
  Returtåg till "Söderhamns Järnväg" innehållsförteckning

© Rolf Sten
shj_karta.html senast uppdaterad 2 december 2001