Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to "narrow gauge" main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
PFJ, Pålsboda - Finspång Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta (facts about PFJ (2010-01-11) 
Karta, PFJ, Pålsboda - Finspång Järnväg  (Map PFJ) (2001-04-25)

Finspång station year 1924
Finspångs station omkring år 1924. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.
 

 

Nästa sida Next page
 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Lars-Olov Karlsson, Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1944.

 

© Rolf Sten
pfj.htm senast uppdaterad 25
2010-01-11