Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


SGJ, Sydvästra Gotlands Järnväg

Av Rolf Sten

Snabbfakta SGJ (Facts)

För att utöka Klintehamn – Roma Järnvägs (KlRJ) trafikområde och samtidigt ansluta sydvästra Gotland till järnvägsnätet hölls ett möte 1906 där man diskuterade att bygga ny järnväg från Klintehamn söderut mot Silte och Hablingbo.

Av många olika skäl kom det att dröja till maj 1912 innan koncession söktes för en järnväg från Klintehamn till Hablingbo. Maj 1913 beviljades koncession på sträcken Klintehamn – Fröjel – Eksta – Spronge – Silte – Hablingbo.
   Koncessionen avsåg en bana med 891 mm spårvidd och en längd av 27 kilometer.

Det kom att dröja innan järnvägen blev byggd. Först var det ekonomiska svårigheter. Sedan kom första världskriget emellan. Man fick vid flera tillfällen begära förlängning av koncessionen.
   1917 erhölls ett statligt lån på 300.000 kronor. Sydvästra Gotlands Järnvägsaktiebolag (SGJ) kunde nu påbörja banbyggnaden om än i mindre omfattning. I mars 1922 ökade takten i banbyggnaden avsevärt. Augusti 1923 hade rälsen lagts ut på hela sträckan. Redan under hösten kördes provisorisk godstrafik i samband med betkampanjen.
   Den 7 juni 1924 öppnades banan för allmän gods- och persontrafik. Samtidigt kunde man konstatera att hela banbygget hade kostat 806.000 kronor.
Inför driftstarten hade man anskaffat rullande materiel bestående av 1 tanklok, en personboggivagn samt 32 tvåaxliga godsvagnar varav två stycken var täckta godsvagnar.
  Avtal tecknades med KlRJ om trafikering och underhåll av SGJ.
   
   Den 1 januari 1927 övertogs SGJ av KlRJ och därmed upphörde SGJ som eget järnvägsbolag.

KlRJ engine No 3 year 1947
SGJ:s tanklok köptes 1924 begagnat från Kalmar - Berga Järnväg, KBJ. Loket numrerades som nummer 1 och fick namnet "HABLINGBO". Loket var byggt för KBJ 1896 av Nydqvist & Holm i Trollhättan. Vid KBJ hade loket nummer 1 "THOR".
  När SGJ övertogs av KlRJ 1927 överfördes loket till KlRJ lokpark och fick nummer 3.
  När SJ övertog Gotlandsbanorna 1 juli 1948 numrerades loket om till SJ S5p 3074. Loket skrotades 1954.
   Bilden ovan visar loket som KlRJ nummer 3 på vändskivan vid lokstallet i Klintehamn 25 mars 1947. Foto: Samling Rolf Sten.

Första juli 1947 övertogs KlRJ av det då statliga bolaget Gotlands Järnvägar (GJ).
   Första juli 1948 överfördes banan till Statens Järnvägar (SJ).

10 juni 1953 lades bansträckningen Roma kloster – Hablingbo officiellt ned. Dock förekom sockerbetstransporter fram till hösten 1955.
   Under 1958 blev det definitivt slut då spåren revs upp. KlRJ och forna SGJ var därmed borta.
   

   Vill Du läsa mer om järnvägarna på Gotland rekommenderas boken "Gotlands Järnvägar av John Kvarnstedt". ISBN 91-7400-086-1.

Bilden nedan visar Hablingbo station någon gång i början av 1950-talet. Till vänster i bild är i riktning mot Klintehamn. Foto: Samling Stig Nyberg.


SGJ, Hablingbo station  year 1955

SGJ slut! End of story.

Return to page top

Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "Smalspåriga järnvägar"

 

 

© Rolf Sten
sgj.html senast uppdaterad 27 december 2001