Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
KBJ, Kalmar - Berga Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Snabbfakta (facts about KBJ, Kalmar - Berga Järnväg) Snabbfakta (facts about KBJ, Kalmar - Berga Järnväg) (2006-02-05)
Beskrivning av KBJ linje 1925 (description of KBJ line) Beskrivning av KBJ linje 1925 (description of KBJ line) (2006-02-05 
Karta KBJ  (Map KBJ) Karta KBJ  (Map KBJ) (2006-02-05)
Tidtabell KBJ 1930 Timetable KBJ 1930  Tidtabell KBJ 1930 Timetable KBJ 1930 
Banprofil KBJ Line gradient Banprofil KBJ Line gradient

KBJ passenger train pulled by KBJ engine No 21

Ett persontåg från Kalmar till Berga på linjen i närheten av Skälby. Tåget dras av KBJ lok nummer 21. Tenderloket som hade axelföljden1C-2, det vill säga en löpaxel följd av tre drivande axlar samt en tvåaxlig tender, tillverkades av den tyska firman Henschel & Sohn 1920 och levererades till KBJ samma år. Efter förstatligandet fick loket SJ nummer L8p 3023. Loket skrotades 1962. Foto på 1920-talet, Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Kalmarnas, Kalmar nations skriftserie 1978 

 

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2012-04-22