Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
  

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten Personal vid BLJ (Staff at BLJ year 1910)

Större delen av BLJ-personalen omkring år 1910
Större delen av BLJ-personalen uppställda för fotografering vid Stjernsunds station omkring 1910.
   Sittande från vänster Banmästare Rickard Johansson, Trafikchef Axel Breaton Herou, Stins Thor Schröder och konduktör Axel Norberg.
   Stående från vänster stationskarlen "Nybo" Ludvig Andersson, omlastningsförman August Åhs, stationskarlarna Alfred Hedman, Axel Lindgren, banvakterna Carl-Johan Andersson, Otto Svensson och Johan Lund, Lokförarna Otto Backlund och August Fengnell, samt lokeldarna Sven Fengnell, Emil Thorsell och Alfred Johansson.
August och Sven Fengnell blev senare befordrade till lokförman respektive lokförare.
 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ innehållsförteckning© Rolf Sten
blj_personal.html senast uppdaterad 9 oktober 2000