Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 
 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten Rullande materiel (Rolling Stock)
En järnvägs utveckling avspeglas mycket väl i hur lok-och vagnparken förändras. Ökad trafik leder genast till kraftigare lok och vagnar, som kan dra respektive bära tyngre last.
    När bolagsledningen börjar tveka om att deras järnväg har någon framtid, stannar utvecklingen av. Det syns mycket väl hos BLJ. Något fabriksnytt lok köptes inte efter 1937 då man köpte lokomotor nummer 2. När det gäller vagnarna köptes inget nytt efter inköpet av G-vagnarna 34-36, år 1942.     Under 1920- talet installerade de flesta järnvägsbolagen tryckluftsbroms på sitt rullande materiel något som aldrig gjordes vid BLJ. Även de planer på en breddning till normalspår som fanns på mitten av 1940-talet kom inte att utföras.

Gör ditt val och klicka på den röda pilen.
Make your choice and click at the red arrow
 
 Ångloken (Steam engines) (2000-10-01)  
 Motorloken (Diesel engines) (2000-10-01) 
 Personvagnarna (Passenger cars) (2000-10-01) 
 Godsvagnarna (Freightage stock)( 2000-10-01) 

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Return to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ innehållsförteckning
© Rolf Sten
rullande.html senast uppdaterad 1 oktober 2000