Return to "railcars" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Rälsbussepoken (The railcar era) 

av Rolf Sten

Boggirälsbussar med plåtklädd trästomme Ydo - Yo1…, Yot/Yop ….
Rälsbussarna visade sig bli en mycket bra och konkurrenskraftig trafiklösning för järnvägsbolagen. Behov av större platsantal, högre komfort och möjlighet att dra större släpvagnar var krav som kom att driva på utvecklingen.
   Detta ledde till att Hilding Carlsson konstruerade boggirälsbussen och därmed inleddes nästa utvecklingsfas. Karossen var som sin föregångare av plåtklädd trästomme. Motorn var bensindriven 6-cylindrig Scania-Vabis på 130 hästkrafter. Antal sittplatser var 46.
Den första järnväg som fick en sådan var den smalspåriga, 1067 mm, Halmstad - Bolmens Järnväg. Den levererades 1937.
   Första leverans av normalspåriga rälsbussar till SJ skedde 1938. Första smalspåriga (1067 mm) varianten levererades till Halmstad - Bolmens Järnväg, HBJ, 1937.
   I slutet av 1938 började rälsbussar med Scanias 8-cylindriga motor att levereras. Dessa bussar var något längre och hade därför större sittplatsantal, 48.
   Fram till nu hade alla rälsbussar varit avsedda för bensindrift. 1940 levererades den första dieseldrivna rälsbussen. Motorn var Scania-Vabis 8-cylindriga. Övergång till dieseldrift innebar att rälsbussarnas hittillsvarande vacuumbroms nu ersattes med tryckluftsbroms. Införande av dieseldrift fördröjdes på grund av andra världskriget och därmed införda gengasdrift av rälsbussarna. Efter krigets slut fortsatte övergången till dieseldrift.
   Boggirälsbussen levererades både i smal- och normalspårsutförande. Kunder var enskilda järnvägar men framför allt var det SJ som köpte merparten. I takt med de enskilda järnvägarnas förstatligande kom de flesta rälsbussarna att övertas av SJ och införlivas i dess verksamhet.
   Även här tog Motala Verkstad upp konkurrensen med Hilding Carlsson. Motalas boggirälsbuss var av likartad konstruktion med den skillnaden att motorn var placerad under golvet mitt i vagnen.
   Även NOHAB konstruerade boggirälsbussar men satsade på en större typ med en kaross i stål. Leveranser av dessa blev i första han till ett antal enskilda järnvägar.
   På 1940 och 1950 talet blev rälsbussarna en allt vanligare syn i hela Sverige.

The firs generation of fouraxled railcars to SJ year 1938.
Den första generationen av boggirälsbussar från Hilding Carlsson levererades till SJ med början 1938. Bilden visar Ydo nummer 375 i Linköping 1938. Foto: Stig Nyberg.

Boggisläpvagnar
I och med att den 8-cylindriga motorn började användas blev rälsbussarna så starka att de orkade dra en boggisläpvagn. Hilding Carlsson konstruerade en sådan och de första leveranserna skedde 1938. boggisläpen kom att finnas i många olika varianter. De kom att finnas som kombinerad post- och resgodsvagn, kombinerad passagerar- och resgodsvagn. Det kom även att finnas släpvagnar med bara resande- post- eller godsutrymmen.

Burgsvik at Gotland year 1957. Fouraxled railcar has just arrived to the station
Burgsvik på Gotland 1957. En smalspårig boggierälsbuss Yo1p med två boggiesläp har just ankommit till stationen. Foto: Stig Nyberg

Enda leverantören under några år
I början/mitten av 1940-talet och som en följd av kriget upphörde både Motala verkstad och NOHAB med tillverkningen av rälsbussmateriel. Hilding Carlsson var nu den enda kvarvarande tillverkaren som försåg SJ med rälsbussar.
   1944 tillsatte SJ en utredning som skulle se över rälsbussarnas konstruktion och komma med förslag till förbättringar. Utredningen pekade på en mängd detaljer som kunde förbättras i de nuvarande konstruktionerna men framför allt påpekade man att karosserna i framtiden borde utföras i stål. Ytterligare en anledning att gå över till stål var att då kunde rälsbussarnas hastighet ökas. De hittillsvarande konstruktionerna med trästomme gjorde att rälsbussarnas högsta tillåtna hastighet av säkerhetsskäl var begränsad till 80 km/t.
   1945 beställde SJ nya rälsbussar vilka till en stor del hade förbättrats enligt utredningens förslag. Denna beställning avsåg rälsbussar för både smal- och normalspår.
   De sista leveranserna av rälsbussar med träkaross levererades från Hilding Carlsson under åren 1947 - 1950.
   Den absolut sista leveransen av den här rälsbusstypen levererades till SJ i juni 1950 och till Nordmark - Klarälvens Järnväg, NKlJ levererades den absolut sista "trärälsbussen" från Hilding Carlsson i juli 1950.


To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to "railcar" main page
Retur till historiskt "rälsbussen" innehållsförteckning
© Rolf Sten
ralsbussen_boggi..html senast uppdaterad 17 november 2003 av Rolf Sten