Return to "railcars" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden
Rälsbussepoken (The railcar era) 

Följande bild och osignerade artikel var införd i Lokomotivmännens tidning 1933.

Bussdrift å Bergslagsbanan

The first railcar from NOHAB year 1933.
Inom den närmaste tiden kommer vid Bergslagsbanan, linjen Alvhem - Lilla Edet, den hittillsvarande ångdriften vid personbefordran att i huvudsak ersättas med en nyinköpt järnvägsbuss.
   Denna buss, som levererats av Nydqvist & Holm, Trollhättan, är 2-axlig och inrymmer 40 sittplatser samt 15 ståplatser. Som den utvändiga bredden är 2,7 m. ha sittplatserna kunnat anordnas två och tre i bredd med en gång mellan sofforna. Dessa äro utförda med resårsitsar på lätta stålrörsstativ och beklädda med buffelhud. Takhöjden invändigt är 1.95 m således c:a 100 mm. större än vid vanliga bussar, Den totala längden är 8,65 m, hjulbasen är 5.5 m, och överhänget från bakaxeln räknat 2.31 m.
   Bussen, som är modernt och smakfullt inredd, har en tjänstevikt av 7.5 ton. Vid full last - 55 resande - är totalvikten cirka 12 ton. Motorn är en 6-cylindrisk bensinmotor, typ Maybach, som vid 1,900 v/min. utvecklar 105 hkr och avsedd att drivas med en blandning av bensin och 25 % sprit. Motorn har 2 st. solexförgasare samt 2 st. från varandra fullständigt oberoende tändstiftsserier, en med Bosch magnettändning och en med batteritändning. Kylningen sker med lamellkylare med jalusier samt regleras automatiskt medelst termostat. Kraftöverföringen är mekanisk med 3 växlar framåt och l. back, växellådan är försedd med överväxel, vilken kan användas till samtliga växlar. Antalet hkr per ton vagnvikt är vid full last c:a 8.8 hkr. Bussen har därför också en god acceleration. Vid provfärder har hastigheten kunnat uppdrivas till 120 km/tim. Bussen är växlad för en normal hastighet av c:a 85 km/tim. Bromsningen sker medelst tvenne av varandra helt oberoende bromssystem, verkande å bromstrummor med invändiga backar. Fotbromsen verkar å alla fyra hjulen dels mekaniskt och dels genom Bosch-Devandre-servobroms, vilken automatiskt och mjukt förstärker bromsverkan. Bromsen arbetar med vakuum från motorn, förstärkt medelst en vakuumbehållare, rymmande 85 liter, och försedd med backventil. Handbromsen, försedd med spärr, verkar direkt på bakhjulen. Bromsverkan är effektiv. Från 70 km/t. hastighet kan bussen på 20 sek. bringas till stopp. Erforderliga nödbromshandtag finnas anordnade inne i bussen.
   Axlarna äro lagrade i kullager. Bussen är utvändigt beklädd med plåt, som särskilt behandlats till skydd mot rost. Såväl hjul som framaxel äro av Nohabs speciella konstruktion, Hjulen äro utförda som skivhjul med ringar av stålgods och försedda med gummimellanlägg mellan hjulcentra och ring, varigenom skenstötarna avsevärt mildras. Framaxelns konstruktion är sådan, att de bägge framhjulen vid gång i kurvor automatiskt inställa sig efter kurvan. I övrigt har gummimellanlägg rikligt använts vid vagnskorgens avfjädring. Resultatet är också att även vid höga hastigheter bussens gång blir förhållandevis lugn och vibrationsfri.
   Den linje Alvhem-Lilla Edet, å vilken bussen skall ombesörja persontrafiken med undantag av lördagar och söndagar, då densamma har sådan storlek att ångtåg måste användas, har en längd av 15 km. Vid provfärder för fastställandet av tidtabell och med en högsta tillåten hastighet av 75 km/tim. behövdes en sammanlagd körtid av c:a 21 min., då åtta uppehåll gjordes mellan ändstationerna. Bussen skall göra uppehåll förutom vid stationer och hållplatser även vid större vägkorsningar. Medelavståndet mellan uppehållspunkterna blir endast 1,7 km. Bussen skall köras av en man, som även ombesörjer biljettförsäljningen, post, godsmottagning och utlämning etc. Bensinförbrukningen har under provfärder i medeltal uppgått till 2,88 l. pr mil. Räknar man med en förbrukning av tre liter bensin pr mil torde man sålundavara på den säkra sidan. .
   Under proven har man kunnat starta bussen besatt med ett 40-tal passagerare i en stigning av 1/20 och uppaccelerera hastigheten.
   Genom övergång till busstrafik har man kunnat indraga följande personal: en kolvakt, en konduktör, en eldare, samt en avbytare, vilket motsvara r en direkt lönebesparing av, c:a 9,300 kr. pr år.


To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to "railcar" main page
Retur till historiskt "rälsbussen" innehållsförteckning
© Rolf Sten
ralsbussen_vid_bj_1933..html senast uppdaterad 17 november 2003 av Rolf Sten