Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Nyköping
 (Steam locomotives built by Nyköping)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


NYKÖPING
Geschwornern G. A. Lundhqvist från Falun inköpte 1855 det sedan 1844 nedlagda Nyköpings Bruk och Skeppsvarv.
Med mäklaren Johan Holm som finansiär återupptogs tillverkningen som omfattade ångfartyg (sedan 1857), pannor, ugnar m. m. och från 1859 lok samt vagnsaxlar och hjul. Verkstaden såldes 1862 till Högbo AB, som ägde sex mindre järnbruk och just uppförde Sandvikens järnverk, varefter man vid tillverkningen sökte finna användning för Bessemerstål från bruken.
   Nyköpings Mekaniska Verkstad uteslöts 1865 från leveranser till SJ på grund av upprepade förseningar. Högbo AB gick i konkurs 1866, varvid Nyköpings Mekaniska Verkstad nedlades och inventarierna såldes för 99 000 Rdr., huvudsakligen till Motala Verkstad. Vid verkstaden fanns masugn, gjuteri, puddelugnar, varv och mekanisk verkstad samt en smalspårig bana inom området. Efter nedläggandet användes byggnaderna först av en hästskosömfabrik, sedan av NK:s möbelfabriker.
 

 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
1 60 1217 B SBJ 1 P. H. WIDMARK
2 " " " " 2 J. G. BROLIN
3 61 1435 1B-2 SJ 14 NYKÖPING B
4 " " " " 16 MALMKÖPING B
5 62 " " " 18 ÖSTERGÖTHLAND B
6 " " " " 23 WINGÅKER B
7 63 " " " 29 TÖREBODA B
8 " 1217 B SBJ 3 P. C. RETTIG

SBJ = Söderhamn - Bergviken

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_nyköping.html senast uppdaterad 2007-10-22