Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Nydqvist & Holm
 (Steam locomotives built by Nydqvist & Holm)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Nydqvist & Holm, NOHAB
Johan Henrik Antenor Nydqvist, Carl Olof Holm och Johan Magnus Lidström grundade år 1847 en mekanisk verkstad i Trollhättan som från 1871 till 1916 tillhörde Nydqvist och dennes son. Tillverkningen var vattenturbiner, lokomobiler, lantbruksmaskiner, motorer och sedan 1865 lokomotiv. Som namn användes omväxlande Trollhätte verkstad och Nydqvist & Holm.
   År 1916 bildades Nydkvist & Holm AB (NOHAB) som var dotterbolag till AB Bofors sedan år 1936. NOHAB har varit pionjär för flertalet nyheter på lokområdet:
Sveriges första kompoundlok (frånsett Malletlok) år 1895, tillv.-nr 419,
Sveriges första överhettningslok år 1905, tillv.-nr 775,
Sveriges första trecylinderlok, tillika ett av världens första överhettade, år 1913, tillv.-nr 1011, och världens kanske enda lyckade turbinloktyp, för OFWJ/TGOJ 1930.
Det sista i Sverige tillverkade ångloket var SJ 1929, tillv.-nr 2230, vilket levererades 1953.
  
    Under 1950 och 1960-talen bestod en del av tillverkningen av diselelektriska- och
ellok (i samarbete med ASEA) samt  tyngre verkstadsarbeten
Den stora beställningen till Ryssland år 1920 omfattade ursprungligen 1 000 lok och var världens största ångloksorder, men antalet minskades senare till 500.
   NOHAB ägde även den 1893 byggda 3 km långa järnvägen till Trollhättans station och har tidigare haft persontrafik för personalen.
   NOHAB har tillverkat en modifierad form av maskinboggi till ångvagnar, system Rowan, med tvärliggande panna av loktyp. Vagndelarna till dessa levererades av Atlas eller Scandia i Randers. Även tillv.-nr 142 hade panna av denna typ.
   De två kondenserande turbinloken liknade Ljungströms experimentlok, och hade en pannvagn utan drivning, men med kolförråd, och en kondensorvagn, som bar turbinen, drivhjulen, vattenförrådet och kondensorn.

   På 1970- och 1980-talen omstrukturerades NOHAB och de olika verksamheterna bildade nya bolag. Loktillverkningen flyttades några år in på 1980-talet till Kalmar.

Reklam från NOHAB 1942. I monteringshallen syns både ång- och ellok

Reklam från NOHAB 1942. I monteringshallen syns både ång- och ellok

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_nydqvist&holm.html senast uppdaterad 2009-01-12