Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Munktells
 (Steam locomotives built by Munktells)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


MUNKTELLS
Johan Theofron Munktell startade år 1832 en mekanisk verkstad i Eskilstuna för tillverkning av maskiner och verktyg för stadens övriga industrier. Under 1850-talet upptogs tillverkning av lokomobiler och tröskverk, grunden till den nuvarande tillverkningen av traktorer och lantbruksmaskiner. Det första loket i Sverige konstruerades 1852 under ledning av Harald Asplund, senare verksam i Kristinehamn, och levererades 2 juni 1853 till entreprenören Fredrik Sundler, som byggde Norbergs järnväg. Det var dock så felkonstruerat att det icke kunde användas där, utan hösten samma år blev ombyggt till normalspår för användning vid Nora - Ervalla järnväg, som också byggdes av Sundler.
   Munktells Mekaniska Verkstad sammanslogs 1932 med Bolinders och uppgick 1950 i Volvokoncernen.
   Loken med tillverkningsnummer 18—26 skiljer sig endast i fråga om utförandet av hytten och en del armatur, och beställdes ursprungligen alla av OFWJ. De ha i allmänhet olika nummer på ramar och pannor, nedan anges de utvändigt synliga ramnumren.
   Tillverkningsnummer 14 saknas och torde avse antingen en större ombyggnad av loket NORBERG år 1866 eller det av Munktells ritade men i Kristinehamn byggda loket VAULUNDER.
   Tillverkningsnummer 15 är byggt efter Kristinehamns ritningar, och nummer 27 efter Decauvilles.
   Munktells tillverkade ångpannor och maskinerier till de ångvagnar som byggdes av OFWJ verkstad i Eskilstuna.

 

 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
1 53 891 B Sundler FÖRSTLINGEN
2 55 1101 C Fryksta FRYCKSTAD
3 " 1188 " Norberg NORBERG
4 57 " 1B Åtvidaberg ÅTVIDABERG
5 " " " " BERSBO
6 " " C WB 1 WESSMAN
7 " 1099 " CJ  1 SJÖÄNDAN
8 58 " " " CHRISTINEHAMN
9 " 1188 1B Norberg ÅMÄNNINGEN
10 60 " C WB 2 BARKEN
11 64 1093 " KUJ 1 KÖPING
12 65 " " " 2 UTTERSBERG
13 " " " " 3 MÄLAREN
15 72 891 B2 Schebo Bruk SCHEBO
16 74 1188 1B WB 3 SMEDJEBACKEN
17 86 891 C FUJ 1 UDDAGÅRDEN
18 89 1435 1B OFWJ 1A
19 " " " " 2A
20 " " " " 3A
21 " " " " 4A
22 " " " " 5A
23 " " " WBJ 6 BORÅS
24 90 " " OFWJ 6A
25 " " " NOJ 12 SJÖGLE
26 " " " " 14 SKEDHULT
27 91 600 BB KLJ 2 A. MALLET
28 " 1435 1B NOJ 15 ARNANÄS
29 " " " KRJ 1 LJUNGBYHED
30 " " " " 2 RÖSTÅNGA
31 93 1188 " SmbJ 4 LUDVIKA

 

WB = Wessman—Barken, senare Smedjebackens järnväg (SmbJ) CJ = Kristinehamn—Sjöändan

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_munktells.html senast uppdaterad 2007-10-22