Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Ljungström
 (Steam locomotives built by Ljungström)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

LJUNGSTRÖM
AB Ljungströms Ångturbin grundades av bröderna Birger och Fredrik Ljungström för experiment och utveckling av deras uppfinningar på turbinområdet. Den senare började 1917 konstruera ett turbinlokomotiv med kondensering som byggdes vid experimentverkstaden på Lidingö och 1921 på pråmar fördes över till Vårtan för prov på SJ.
Det var ett rent försökslok som upprepade gånger ombyggdes och aldrig övertogs av SJ, men var en förelöpare till SJ lok litt. Å av år 1927. Bolaget flyttade 1924 till Nacka och ändrade 1951 namn till Svenska Rotor Maskiner.
   

 
Tillverk-
ningsnummer
Tillverk-
ningsår
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning
namn, littera
1 21 1435 5-C1     experimentlok

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_ljungstrom.html senast uppdaterad 2007-10-10