Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Motala
 (Steam locomotives built by Motala)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


MOTALA
I samband med byggandet av Göta Kanal lät kanalbolaget inrätta en mekanisk verkstad med gjuteri i Motala för tillverkning och underhåll av broar, mudderverk, kranar m. m. Kanalen invigdes 1832 och 1839 såldes verkstaden till ett nybildat bolag, Motala Werkstads Bolag, vars chef 1843—1870 var Otto Edvard Carlsund.
  Tillverkningen omfattade fartyg, ångmaskiner och lokomotiv, och bolaget köpte eller arrenderade varven i Lindholmen, Nyköping, Norrköping och Oskarshamn, samt Bångbro järnverk.
   Bolaget gick i konkurs 1891 och rekonstruerades utan dotterbolagen. Motala Verkstads Nya AB förenades åter 1920 med Lindholmens Verkstad till AB Lindholmen - Motala, som 1944 övertogs av Johnsonkoncernen, och ingår numera i denna som AB Motala Verkstad.
   Motalas första kompoundlok och landets första lok med kolvslider var tillv.-nr 168, och deras första överhettningslok var tillv.-nr 372, vilket hade Schmidtöverhettare. Tillv.-nr 740, 741 var byggda efter Nohabs ritningar.
   Åren 1865—1876 var loktillverkningen nedlagd, frånsett det mindre lyckade loket UTSJÖ, där man försökte använda eldstad av järn för vedeldning.

 
Tillverknings-
nummer
Tillverknings-
år
Axel-
följd
Spår-
vidd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Namn, Littera
anmärkning
1 62 1435 C ÅJ 1 CARLSUND
2 63 " 1B-2 SJ 27 MOTALA B
3 " " " " 28 NORRKÖPING B
4 " " " " 32 KOLMÅRDEN B
5 " " " " 51 SURTUR B
6 " " " " 52 NORNA B
7 " " " " 53 FORSETE B
8 64 " " " 54 URDA B
9 " " " " 55 MIMER B
10 71 1067 C Utsjö J UTSJÖ B
11 77 1435 1B-2 SJ 238 WENERN D
12 " " " " 239 WETTERN D
13 " " " " 240 MÄLAREN D
14 78 " C-2 " 244 ESBJÖRN Kb
15 " " " " 245 GUNNAR Kb
16 " " " " 246 THORBJÖRN Kb
17 " " " " 247 HJALMAR Kb
18 " " " " 248 ARVID Kb
19 " " " " 249 SIGFRID Kb
20 " " " " 250 LAGE Kb
21 79 1435 C-2 SJ 251 THURE Kb
22 " " " " 252 VALDEMAR  Kb
23 " " " " 253 SVANTE Kb
24 " " " " 254 VALFRID Kb
25 " " (se anm) HMMJ 7
26 " " C-2 SJ 266 BRYNOLF Kb
27 " " " " 267 EVALD Kb
28 " " " " 268 THIODOLF Kb
29 " " " " 269 KETTIL Kb
30 " " " " 270 HAKON JARL Kb
31 " " " " 271 FENRISULFVEN Kb
32 " " " " 272 JERNHÖS Kb
33 80 " " " 273 HAGBART Kb
34 " " " " 274 HALVAR Kb
35 " " " " 275 GIMLE Kb
36 " " 1A SWB 11 SUNDBYBERG
37 " " 1B-2 SJ 290 ÅKERBO D
38 " " " " 291 KINDA D
39 " " " " 292 YDRE D
40 81 " " " 293 TVETA D
41 " " " " 294 MO D
42 " " 1B LTJ ANNA
43 " 1067 " NSB 1 HUGIN (Norge)
44 " " " " 2 MUNIN (Norge)
45 " 1435 1A YEJ 7 GUSTAF
46 " " " SJ 299 WÄRTAN Y
47 82 1067 1B NSB 56 SKINFAXE (Norge)
48 " " " " 57 SLEIPNER (Norge)
49 " " " " 58 OD (Norge)
50 " " " " 59 EMBLA (Norge)
51 " 1435 1B-2 SJ 295 HILDUR Ca
52 " " " " 296 SKAGUL Ca
53 " " " " 297 BRYNHILD Ca
54 " " " " 298 RAGNHILD Ca
55 83 1067 1B NSB 55 RIMFAXE (Norge)
56 " " " " 60 ASK (Norge)
57 " " " " 61 URD (Norge)
58 " " " " 62 SKULD (Norge)
59 " 1435 1B-2 SJ 318 ELSA Ca (se anm)
60 " " " " 319 OLGA Ca (se anm)

NSB = Norges Statsbaner, tillv.-nr 43, 44 Vossebanen, tillv.-nr 47—50 och 55—58 Grevskabsbanen
Tillv.-nr 25 avser nybyggnad av tender och ombyggnad från axelföljd C till 1B-2
Tillv.-nr 59, 60 levererades utan tender och övertog tendrar från avställda A-lok

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_motala.html senast uppdaterad 2007-10-10