Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Lidköping
 (Steam locomotives built by Lidköping)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

LIDKÖPING
Lidköpings Mek. Verkstad grundades 1874 och tillverkade bl. a. ångslupar och lantbruksmaskiner. Vid byggandet av Skara - Kinnekulle - Wenerns järnväg åtog sig verkstaden att leverera all rullande materiel, även loken.
   På 1890-talet inriktades tillverkningen på verktygsmaskiner, och sedan 1923 ingår verkstaden i SKF-koncernen.
   

 
Tillverk-
ningsnummer
Tillverk-
ningsår
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning
namn, littera
1 87 891 C SKWJ 1 KINNEKULLE
2 88 " " " 2 WENERN

 

 

 

 

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_lidkoping.html senast uppdaterad 2007-10-10