Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Kristinehamn
 (Steam locomotives built by Kristinehamn)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


 KRISTINEHAMN
När Kristinehamn - Sjöändans järnväg, CJ, 1858 fick sina första lokomotiv byggdes en reparationsverkstad av timmer från den rivna gamla kyrkan i Kristinehamn. Efter ritningar från Munktells byggdes verkstadens första lok för CJ. Där efter följde en rad karakteristiska lok med Asplunds patenterade boggi, senare Asplunds radialaxel. När CJ övertogs av ÖWJ år 1873 avskildes verkstaden som ett särskilt bolag, Kristinehamns Mekaniska Verkstad. Från år 1893 arrenderades verkstaden av Karlstads Mekaniska Verkstad, som år 1897 övertog den som filial, fr. o. m. lok nr 57.
Disponent var 1858—1881 ing. Harald Asplund, som tidigare tjänstgjort hos Munktells, och åren 1882—1893 Emil Kjellberg.  

 
Tillverk-
ningsnummer
Tillverk-
ningsår
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning
namn, littera
1 67 1099 C CJ 3 VAULUNDER
2 69 787 B2 Kroppa J CARL IX
3 71 " " " CARL  IX (se anm)
4 72 802 C2 WMJ 1 DEGERFORS
5 " " " " 2 DALKARLSBERGET
6 73 891 " HSJ 2 ALEXIS SPARRE
7 " 802 " WMJ 3 STRIBERGET
8 74 891 " LSSJ 1 SKARA
9 " " " " 2 LIDKÖPING
10 " 802 " SVJ 1 GRAVENDAL
11 " 891 " LSSJ 3 AXVALL
12 75 " " FgLpJ 1 LOTORP
13 " " Cl UHB 3 UDDEHOLM
14 " 802 C2 SVJ 2 FREDRIKSBERG
15 " 891 Cl HSJ 3 F. U. von ESSEN
16 76 " " (se anm) NYHAMMAR
17 " 1093 B Surahammar VAULUNDER
18 " 891 Cl DHJ 1 HARG
19 " " " " 2 GIMO
20 " " " " 3 RAMHÄLL
21 77 1435 " ÖWJ 5 GUST. WAHLUND
22 " 1067 C KWJ 5 EDVARD MEYER
23 " " " " 6 LJUNGBY
24 79 " IB " 7 SVEN HELLERSTRÖM
25 " 891 Cl UHB 6 E. G. DANIELSSON
26 80 " Bl Kloster OSCAR
27 " 1435 IB NKJ 7 NORA
28 82 " Al ÖWJ ångvagn
29 83 802 C2 SVJ 4 SEBASTIAN GRAVE
30 " 891 C SKB 1 ÅG
31 " 742 " HBA 1 HELLEFORS
32 " 1435 B KYJ 1 YXHULT
33 85 " C LRJ 1 VICTOR CASSEL
34 " " " KIJ 1 M. G. de la GARDIE
35 " 891 " MMJ 3
36 " 1067 IB KWJ 8 BLEKINGE
37 " " C " 9 SMÅLAND
38 " 1435 " KIJ 2 IMMELN
39 86 1067 " WBlJ 1 HAGBART
40 86 1067 C WBlJ 2 SIGNE
41 " " " " 3 SNAPPHANEN
42 " 891 " Breven A. ANCKARSWÄRD
43 " 750 " Glava GLAFVA GLASBRUK
44 87 1435 " K1J 3 SNAPPHANEN
45 " 891 " Galtström LOKE
46 " 1067 1B MBlJ 21 RUDOLF HORN
47 " " " " 22 RONNEBY
48 " " " " 23 HOBY
49 88 " C " 24 G. LAGERSTRÅLE
50 " " " " 25 F. W. von OTTER
51 89 850 " Hertinge ANDERS HANSON
52 " 891 1B MKJ 1 MARIESTAD
53 " 1435 C-3 SJ 397 Kd (se anm)
54 " 891 C BLJ 3 STJERNSUND
55 93 " " FJ 1 NORDENFALK
56 " " " " 2 OSCAR DICKSON
57 97 " KiLJ 1 RÅBÄCK
58 " " " " 2 BLOMBERG
59 " " KlRJ 1 KLINTEHAMN
60 " " " " 2 HÖFDINGEN
61 98 " " HSJ 7 HJO
62 " " " KTsJ SÖDRA MÖRE
63 99 742 " HBA 3
64 " 891 2B WÅB 20
65 " " 1C HWJ 17
66 " " " NBJ 10
67 00 1067 " MBlJ 27
68 " " 2B BTJ 53
69 " 891 C MÖJ 4
70 " 2B HWJ 18
71 " " C S1RJ 1 SLITE
72 01 " " " 2 GUTE
73 " " " RHJ 1 RONEHAMN
74 " 802 Cl SVJ 5 STRÖMSDAL
75 " 891 1C HWJ 19
76 02 1093 " KUJ 8
77 " 891 1B Hellekis 2
78 " 750 C Brattfors 1

SKB = Stora Kopparbergs Bergslags AB, Vintjärn—Åg—Hinsen
CJ = Kristinehamn—Sjöändan
HBA = Hellefors Bruks AB
Kloster = Klosters AB, Engelsfors—Born
Vid leverans av tillv.-nr 3 återtogs tillv.-nr 2 av verkstaden. Tillv.-nr 16 var avsett för Nyhammars järnväg, som aldrig blev byggd. Loket visades på utställningen i Philadelphia 1876 och blev vid återkomsten HSJ 4.
Hertinge = Mölnebyns AB, Hertinge ångsåg
HBA = Hellefors Bruks AB
Treaxliga tendern till tillv.-nr 53 var avsedd för utbyte mot tvåaxlig tender från Ca-lok

 

Reklam för Karlstads Mekaniska Verkstad i Kristinehamn från 1894.
Loket är SJ Kd 397, tillverkningsnummer 53.
Ångaren "Curry" levererades till Mora - Vänerns Järnvägsaktiebolag.

Reklam för Karlstads Mekaniska Verkstad i Kristinehamn från 1894.

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_kristinehamn.html senast uppdaterad 2007-10-21