Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Kockums
 (Steam locomotives built by Kockums)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

KOCKUMS
F. H. Kockum anlade 1840 gjuteri och mekanisk verkstad på ett område mellan nuv. S:a Förstadsgatan och Fersens väg i Malmö.
    På 1850-talet upptogs tillverkning av järnvägsvagnar. 1873 ändrades firman till Kockums Mek. Verkstads Aktiebolag. Varvrörelse i västra hamnområdet hade då etablerats, och vid omorganisationen diskuterades loktillverkning. Sådan blev ej av, men 1880 byggdes på initiativ av trafikchefen Fr. Schauman vid LEJ två ångvagnar system Belpaire på licens från den belgiske konstruktören. Vagnarna levererades 1881 och blev efter prov på olika banor uthyrda till LEJ till 1886, då Kockums återtog dem. Kockums byggde även vagndelen till en Rowanvagn.
    Kockums har senare tillverkat vagnar, motorlok, motorvagnar och lokomotorer.
   

 
Tillverk-
ningsnummer
Tillverk-
ningsår
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning
namn, littera
1 81 1435 1A1 LEJ 1 ångvagn
2 " " " " 2 ångvagn
86 " B2 SHJ 9 ångvagn (maskin Borsig 4201)

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_kockum.mall.html senast uppdaterad 2007-10-17