Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Karlstad Mekaniska Verkstad
 (Steam locomotives built by Karlstad Mekaniska Verkstad)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


 

Karlstads Mekaniska Verkstad
 
Kristinehamns mekaniska verkstad byggde ånglok fram till 1893. Det här året blev ekonomin så dålig att man arrenderade ut verkstaden till Karlstads mekaniska vverkstad som bland annat tillverkade lyftkranar och maskiner för pappersindustrin. Vid övertagandet fanns en inneliggande beställning från Hellefors bruk likt ett tidigare levererat lok. Det nya loket byggdes då i Karlstad.  
   
Kristinehamns mekaniska verkstad övertogs 1897 av Karlstads mekaniska  verkstad och drevs vidare som filial, och återupptog då loktillverkningen bl a ett tredje lok för Hellefors, men det i Karlstad byggda loket ingick inte i Kristinehamns nummerserie.
 
 
 
 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
1 03 742 C HBA 2  

 

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
karlstad_mek_verk_bruk.html senast uppdaterad 2007-10-17