Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Kalmar, KVAB
 (Steam locomotives built by Kalmar)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

KALMAR, KVAB
Kalmar Verkstadsaktiebolag grundades 1902 som gemensam reparations- och nybyggnadsverkstad för KJ, NSJ, KBJ och KTsJ. övriga intressenter var bl. a. Kalmar stad.
   Första tiden hyrdes ett spår i KJ tidigare vagnverkstad, men 1904 var egna lokaler klara. Senare ingick som delägare även CWJ, SäNJ och MÅJ. Vid en omorganisation 1917 ingick de flesta privatbanor i Södra Sverige i bolaget.
   Tillverkningarna har omfattat alla sorters vagnar, lok och motorvagnar, särskilt till delägarna. De första vagnarna levererades 1905.
    I samband med förstatligandena blev SJ huvudintressent och tillverkningen  fokuserades på lokomotorer, personvagnar, godsvagnar, motorlok och motorvagnar. Under de sista åren tillverkades bl a X 2000, Reginor  samt Öresundståg

Kalmar Verkstad såldes 2001 till Bomardier vilka fortsatte med tågtillverkning till december 2005 då den sista vagnen lämnade fabriken. Verksamheten upphörde därmed i Kalmar och förlades i stället till andra länder i Europa.
   

 
Tillverk-
ningsnummer
Tillverk-
ningsår
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning
namn, littera
1 19 891 1C1 KTsJ 15
2 20 " 1C-2 MÅJ 5
3 21 1067 1C1 VTJ 63
4 " 891 " KBJ 23
5 " " " LJ 6
6 30 1067 " KVBJ 20

Reklam från Kalmar Verkstad 1925. På bilden ånglok med
tillverkningsnummer 3 avsett för Växjö - Tingsryds  Järnväg

Reklam från Kalmar Verkstad 1925. På bilden ånglok med

 

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_kalmar.html senast uppdaterad 2007-10-22