Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Falun
 (Steam locomotives built by Falun)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page

Föregående sida   Nästa sida

Next page


FALUN
Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun började byggas 1899 och var ett dotterbolag till Stora Kopparbergs Bergslags AB. Verkstaden övertogs 1918 av AB Svenska Järnvägsverkstäderna, grundat 1907 med säte i Linköping.
   Åren 1906—07 försökte Falun utan framgång introducera Pielocköverhettaren och Lentz' ventilstyrning (tillv.-nr 53 överhettaren, tillv.-nr 59, 60, 70 bäggedera, liksom även två ombyggnader).
    En tuböverhettare av egen konstruktion, liknande Schmidtöverhettaren användes första gången Tillverkarskylten till vänster, tillverkningsnummer 21,  sitter på loket "KORSÅN". Loket återfinns idag på Museijärnvägen Jädraås - Tallås Järnväg, JTJ.på tillv.-nr 92, och det första svenskbyggda eldlösa loket var tillv.-nr 104 för verkstadens egna transporter.
Senare har tillverkningen omfattat ellok, diesellok och godsvagnar.
Tillverkarskylten till vänster, tillverkningsnummer 21,  sitter på loket "KORSÅN". Loket återfinns idag på Museijärnvägen Jädraås - Tallås Järnväg, JTJ.

 

Tillverk-ningsnummer Tillverk-
ningsår
Spårvidd Axelföljd Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning
1 01 1435 C-2 SJ 692 Kd
2 " " " " 693 "
3 " " " " 694 "
4 " " " " 695 "
5 " " " " 696 "
6 " " " " 697 "
7 " " " " 698 "
8 " " " " 699 "
9 " " " " 700 "
10 " " " " 701 "
11 " " Bl LBJ 1
12 " " " " 2
13 " " D FVJ 1 (se anm)
14 02 891 2B-2 KTsJ 11
15 " " " " 12
16 " 1435 1D-3 SJ 702 Ma
17 " " " 703 "
18 " " 1C-2 GDJ 42
19 " " " 43
20 " " " 44
21 " 891 C SKB 2 KORSÅN
22 " 1435 1C-2 GDJ 45
23 " 891 1C MÅJ 1
24 " " " 2
25 " 1435 D LKAB  1
26 " " " " 2
27 03 " 1D-3 SJ 761 Mb
28 " " " " 762 "
29 " " " " 763 "
30 " " " " 764 "
31 03 " 2B-2 GDJ 48
32 " " " " 49
33 " " " " 50
34 " " " " 46
35 " " Cl " 47
36 04 " Cl FLJ 18
37 " " C " 19
38 " " " " 20
39 " " " OFWJ 35
40 " " " " 36

LKAB  =  Luossavara-Kirunavara AB.
SKB  =  Stora Kopparbergs Bergslags AB, Vintjärn—Åg—Hinsen. 
Tillv.-nr 13 hade ursprungligen centralkoppel (provisoriskt)

 

Previous page

Föregående sida   Nästa sida

Next page

Return to page top
 

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_falun.html senast uppdaterad 2009-01-12