Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Falun
 (Stean locomotives built by Falun)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Tillverk-ningsnummer

Tillverk-
ningsår

Spårvidd

Axelföljd

Järnvägens
signatur

Lokets
nummer

Anmärkning
41 04 891 1C-3 SRJ 7

2 " " " " 8

43 05 1435 D-3 OFWJ 44

44 " " " " 45

45 " " C LReJ  1

46 " " " " 2

47 " 693 B SKB 6

48 06 1435 1C-3 SJ 844

L

49 " " " " 845

"

50 " 891 " SRJ 14

51 " " D-3 " 15

52 " " " " 16

53 " " " " 17

54 " " 1D-2 DONJ 9

55 " " 1D-3 SRJ 18

56 " " 1D-2 DONJ 11

57 " 1435 C FLJ 21

58 " " " " 22

59 " " " " 23

60 " " " " 24

61 07 " 2C-3 UGJ 22

62 " " " " 23

63 " " " " 24

64 " " " SJ 892

Tb

65 " " " " 893

"

66 " " 1C1 SWB 15

67 " " " " 16

68 " " " " 17

69 " " " " 18

70 " 891 1D-2 DONJ 10

71 08 1435 B SKB 2

72 07 " 2C-3 SJ 894

Tb

73 " " " " 895

"

74 " " " " 896

"

75 " " " " 897

"

76 08 " " " 898

"

77 " " " " 899

"

78 " " " " 929

"

79 " " " " 930

"

80 " " " " 931

"

SKB = Stora Kopparbergs Bergslags AB, Domnarvet—Kvarnsveden

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_falun.html senast uppdaterad 2007-10-22