Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


Uppsala - Enköpings Järnväg, UEJ
Färglinje

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Del 1/2 Snabbfakta, UEJ (Facts UEJ)

Del 1/2 Snabbfakta, UEJ (Facts UEJ) (2008-01-21) 
Del 2/2 Snabbfakta, UEJ (Facts UEJ) Del 2/2 Snabbfakta, UEJ (Facts UEJ)(2008-01-21) 
Koncession Uppsala - Enköpings Järnväg Koncession Uppsala - Enköpings Järnväg (2008-01-21) 
Bilder från järnvägen Uppsala - Enköping Bilder från järnvägen Uppsala - Enköping( 2008-01-21) 

Karta  UEJ ( map UEJ)

Karta  UEJ ( map UEJ) (2008-01-21) 
Tidtabell UEJ från 1930 (Timetable UEJ) Tidtabell UEJ från 1930 (Timetable UEJ) (2008-01-21) 
Beskrivning av UEJ linje (description of UEJ line) Beskrivning av UEJ linje (description of UEJ line) (2008-01-21) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2003-01-26)  
ärnvägens diversehandel. Reportage tidningen Signalen 1949 Järnvägens diversehandel. Reportage tidningen Signalen 1949 (2008-01-21)   

Navestabro station year 1915

Navestabro station omkring 1915. Blandat tåg, både person- och godståg, på väg mot Enköping. Tåget dras av lok nummer 2. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.
 

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999., Uppsala-Enköpings Järnväg av Per Rundblad. Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


Spår

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2008-01-21
Adressbild