Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to main-page "Normalspår, innehållsförteckning
Åter till "Normalspåriga järnvägar"?
Klicka i bilden ovan!


Tidaholms Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Facts NMJ & NsHJ Snabbfakta, Tidaholms Järnväg (Facts TJ) (2002-09-02) 
map Karta  Tidaholms Järnväg ( map.TJ) (2001-08-20)
Timetable Tidtabell Tidaholms Järnväg från 1930 (Timetable TJ) (2001-08-20) 
Line gradient Banprofil TJ (line gradient) (2001-08-20)  


Tidaholm 1925. Personalen poserar stolt vid järnvägens, under året, nylevererade dieselelektriska motorvagn. På bilden syns den med tillkopplad tvåaxlig personvagn. Är det någon som vet vilka personerna på bilden är? Meddela gärna detta till Foto: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
tj_inneh.html senast uppdaterad 2 september 2002