Return to TJ table of content
Åter till TJ innehållsförteckning?
Klicka i bilden ovan!

Tidaholms Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil Tidaholms Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil Tidaholms Järnväg, TJ
Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926



 Return to TJ table of content
  Returtåg till TJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
tj_profil..html senast uppdaterad 21 augusti 2001