Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Skövde - Karlsborg
The state railway Skövde - Karlsborg

av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Snabbfakta Statsbanan Skövde - Karlsborg del 2/2

Vad kostade banbygget
När man 1888 kunde summera kostnaderna visade det sig att statsbanan Skövde - Karlsborg inklusive rullande materiel hade kostat 2 790 803 kronor och 42 öre. Den kalkylerade kostnaden var 3 050 000 kronor. Banan byggdes 259 196 kronor och 58 öre billigare än beräknat. Inte helt vanligt på den tiden och inte nu för tiden heller!

Engine E 1458 at Karlsborg year 1920
E 1458 i Karlsborg 20 juli 1920 med Militärtåg Karlsborg - Östersund. Loket är nylevererat från Motala Verkstad och var vid leveransen försett med utrustning för tryckluftsbroms. I tåget syns nylevererade träkolsvagnar L6 utrustade med tryckluftsbroms.
Notabelt är att några veckor senare, 9-13 augusti, företogs på linjen Ånge - Bräcke de första proven med tryckluftsbromsade godståg. Foto genom Bengt Dahlberg.

Och sedan
Ganska snabbt insåg man att järnrälsen var för vek och slets hårt. På större delen av banan ersattes järnrälsen av stålräls med en vikt på 31,23 kg/meter. I samband med elektrifieringen byttes den gamla rälsen ut mot räls med en vikt på 41 respektive 43 kg/meter.
   1937 rustades banan och försågs med kontaktledning för elektrisk drift vilken togs i bruk 13 november 1937.
En tid efter flygflottiljen F6 tillkomst anlades ett 300 meter långt stickspår till flottiljens drivmedelsdepå.
   1 juli 1988 upphöjdes linjen Skövde – Karlsborg till Länsjärnväg

Tibro station year 1975. Engine Du2 427
Tibro 24 april 1975. Du2 427 med blandat tåg B 8747. Tågklareraren utväxlar ordergivning med lokföraren. Foto. Peter Lidskog

Trafiken på 1970-talet
Peter Lidskog har egna minnen och anteckningar från 1972 och framåt. Han berättar att:
"det blandade tåget Skövde - Karlsborg - Skövde gick till Karlsborg tidigt
på morgonen, normalt bestående av Hg/Hg2, FV5, B6 och godsvagnar. Efter ett växlingsuppehåll i Tibro gick tåget vidare till Karlsborg. Tåget var listat i Kommunickan från Tibro till Karlsborg. Loket plus B6, FV5 vände som ordinarie persontåg tillbaka till Skövde. Omkring 13:15 gick Hg/Hg2, FV5, B6 tillbaka som ordinarie persontåg till Karlsborg.
Under mina år på gymnasiet i Skövde, tog jag allt ibland detta tidigare tåg hem till Tibro. Det normala skoltåget, som avgick omkring 15:30, bestod av Y6, UBF6Y, Y6. Hg/Hg2, B6, FV5 vände i Karlsborg och gick tillbaka som blandat tåg till Skövde med tågmöte i Tibro med skoltåget. Det blandade tåget gjorde växlingsuppehåll i Tibro på ungefär 45 minuter och var inte listat i Kommunickan, däremot på lokala tidtabellen på Tibro station. Detta tåg hade väldigt sällan några resande. En ganska unik upplevelse att sitta i B6:an som följde med i alla växlingsrörelserna under uppehållet. Vid några enstaka tillfällen ersattes Hg/Hg2 av Du/Du2. Detta förfarande verkar ha pågått fram till sommaren 1978.
Övriga persontåg var som redan nämnts Y6, senare ersatta av fler och fler Y7. Sista persontåget gick 31:a Maj 1986."

Railcar Y7 1250 at Karlsborg year 1986
Slutet för persontrafiken närmar sig. Karlsborg 5 maj 1986. Motorvagnståg klart för avgång mot Skövde med Y7 1250 främst. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Trafiken minskar och upphör
På spåret mellan Karlsborg station och Rödesund upphörde persontrafiken 13 november 1937. För övrigt sanna dag som elektriska driften startade mellan Skövde och Karlsborg.
 När godstrafiken upphörde på detta spår är obekant.
   Spåret mellan Karlsborg och Rödesund revs upp under 1979
   Trafiken på spåret mellan Karlsborg station och fästningen upphörde 31 mars 1987
   Från den 1 juni 1986 upphörde persontrafiken mellan Skövde och Karlsborg.
   1 april 1993 lades även godstrafiken ned. Då hade godstrafik endast körts vid behov sedan 10 januari.
Karlsborg year 1974
Karlsborg 23 juli 1974, ordinarie persontåg från Karlsborg till Skövde draget av Hg 755. Foto: Stig Mohlin.

Karlsborg station year 1977. Engine Hg 761
Några år senare än ovanstående bild. Karlsborg 1 juli 1977. Hg 761 med blandat tåg väntar på avgång mot Skövde. Foto: Peter Lidskog.

I dag
Banan låg nu i träda fram till den 14 augusti 1995 då godstrafiken återupptogs av tågoperatören Skövde- Karlsborgs Järnvägs AB. Från juni 2003 upphörde godstrafiken mellan Tibro och Karlsborg eftersom banan är i för dåligt skick. Kvar är nu bara sträckan Skövde – Tibro. För närvarande, 2006, ligger godstrafiken nere även på denna sträcka. Förhandlingar pågår mellan tågoperatören och tilltänkta godskunder.

Mer att läsa om banan finner Du på Järnväg.net

Back till sidans början. Back to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
sb_skovde_karlsborg_snabbf._2.html senast uppdaterad 2006-10-12