Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Skövde - Karlsborg
The state railway Skövde - Karlsborg

av Rolf Sten

Skövde - Karlsborg
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Snabbfakta del 1 Snabbfakta del 1 (facts about the state railway) (2006-10-05) 
Snabbfakta del 2 Snabbfakta del 2 (facts about the state railway) (2006-10-06) 
Tidtabell 1930 Skövde - Karlsborg - Skövde (Timetable) Tidtabell 1930 Skövde - Karlsborg - Skövde (Timetable) (2006-10-05) 

Line gradient
Banprofil (Line gradient) (2006-10-05) 

Railwaymap over Swedish Railway Skövde - Karlsborg

Den gröna linjen på ovanstående karta visar sträckning statsbanan Skövde - Karlsborg . Originalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historik.

Nästa sida Next page

  

Källor: Statens Järnvägars 50-års historik, Statens Järnvägars 75-års historik. Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926. Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Sveriges Järnvägsmuseum. Sveriges lokstationer


Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
sb_skovde_karlsborg.html senast uppdaterad 2006-10-06