Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparanda station, en återblick på åren 1915-1938
Haparanda station year 1915-1938

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Personaluppsättningen
vid trafikavdelningen uppgick i medeltal per dag för år
1915 till 24 man
1916 till 49 man
1917 till 49 man
1918 till 28 man
1919 till 17 man, men var vissa tider av åren betydligt högre, beroende på hur trafiken fluktuerade, härtill kom också tillfällig arbetskraft, såsom kontorspersonalen vid S.J.B, som anlitades för redovisningsarbete m.m, samt telegrafisterna från telegrafverkets station, vilka en lång tid tjänstgjorde såsom förstärkning å telegrafexpeditionen. Järnvägsstationen hade en omfattande privattelegramexpediering, mest på utländska språk, varför snabb och kunnig personal var behövlig.
 
Övervägande delen av personalen voro tillfälliga eller aspiranter och placerade å stationen,
under det att den ordinarie var hitbeordrad från andra stationer, både inom och utom distriktet.
    Det fanns tillfällen, då så gott som alla trafiksektioner voro representerade å traktamentslistan. (Här avses 1916-1917.) 
 
Några säkra uppgifter om maskinavdelningens personalstyrka föreligger icke, men den torde tidvis ha uppgått till cirka 70 man.
Loktjänsten krävde mycken personal, då växlingsarbetet pågick dygnet om, stall- och vagnstjänsten likaså, och invalidtågen, som voro särskilt känsliga, krävde både stor personal och mycken omtanke.
     Biljettexpeditionen förestods av stationsskrivaren Ivar Neuman  godsexpeditionen av kontoristen numera stationsskrivaren A O Ordell och maskinavdelningen av Lokmästaren J Wallman.

En del av personaluppsättningen i Haparanda 1916. Vid X:et stins Norrman
En del av personaluppsättningen i Haparanda 1916. Vid X:et stins Norrman. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.
 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
haparanda_station_10.html senast uppdaterad 2010-01-09