Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparanda station, en återblick på åren 1915-1938
Haparanda station year 1915-1938


 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Posttransporterna
Transitoposten över Haparanda tog under 1916 så stor omfattning, att postverket lät bygga en linbana över älven mellan Haparanda och Tornio.

Postpaketupplag på ångbåtskajen i Haparanda
Postpaketupplag på ångbåtskajen i Haparanda. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Postlinbanan över älven mellan Haparanda och Torneå 1916-1918
Postlinbanan över älven mellan Haparanda och Torneå 1916-1918. Torneå kyrka syns på bilden. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum. 

Tidigare hade posten befordrats med båt sommartid och medelst hästskjutsar vintertid. Särskilt postkontor, som sysselsatte ett 25-tal man, var inrättat, och långa perioder uppgick det expedierade postgodset till 25 a 30 vagnslaster per dag.
 Posttransport över älven mellan Torneå och Haparanda
Posttransport över älven mellan Torneå och Haparanda. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.
 
 
 
                                                                                                                                   

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
haparanda_station_09.html senast uppdaterad 2010-01-09