Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparanda station, en återblick på åren 1915-1938
Haparanda station year 1915-1938


 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Invalidtransporterna
På begäran av de krigförande makterna och genom förmedling av Svenska Röda Korset igångsattes i augusti 1915 utväxling av krigsinvalider genom Sverige.
 Österrikiska invalider vid Haparanda station.
Österrikiska invalider vid Haparanda station. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Transporterna, som skedde i särskilda tåg och i för ändamålet iordningställda personvagnar, utfördes under överinseende av Svenska Röda Korset och med dess personal som vårdare under resan.
 Interiör av Svensk invalidtransportvagn
Interiör av Svensk invalidtransportvagn. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Invalidutväxlingen pågick med några korta uppehåll till i januari 1918 och under denna tid befordrades 65 509 ryska, tyska, österrikiska, bulgariska och turkiska invalider och sjuka krigsfångar.
 nvalidtransporttåg i Haparanda
Invalidtransporttåg i Haparanda. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Tågens sammansättning var: 1 AB 01, 1 Bf. o, 12 C 3 d och 1 CF hb samt vintertid 1 ångfinka. En av C 3 d-vagnarna var apterad till isoleringsvagn för sinnessjuka. Ett tågsätt rymde 228 invalider jämte sjukvårdspersonal. 
 Rysk Röda-Korsdelegation gästar Haparanda. 1. Chefsläkaren på invalidtågen, doktor Ekeroth, 2. Medicinalrådet E Edin, 3. Trafikinspektör A Asplund.
Rysk Röda-Korsdelegation gästar Haparanda. 1. Chefsläkaren på invalidtågen, doktor Ekeroth, 2. Medicinalrådet E Edin, 3. Trafikinspektör A Asplund. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Tågens järnvägstekniska utrustning utfördes vid vagnverkstaden i Tomteboda, där soffor och resgodshyllor uttogos, samt i stället rörstolpar insattes och bårsängar enligt arméns modell upphängdes. Svenska Röda Korset fullständigade utrustningen med bäddar och sjukvårdsmateriel.
 Generalguvernör Seyn mottar i Torneå den första Ryska invalidkontingenten.
Generalguvernör Seyn mottar i Torneå den första Ryska invalidkontingenten. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

I varje C3d-vagn fanns 16 sängplatser och i C 05-vagnarna 12 sängplatser jämte läkarens mottagnings- och operationsrum.
Mellan Torino och Haparanda transporterades invaliderna genom försorg av Svenska Röda Korset och ryska sjukvårdsmyndigheter. Detta skedde under sommartid medelst stora överbyggda brädgårdspråmar, som bogserades över älven. Pråmarna voro försedda med plana golv och utrustade med bårar. Vintertid skedde överförandet i stora särskilt härför konstruerade slädar.
När älven varken bar eller brast, fördes invaliderna landsvägsledes över Mattila.
11 tyska, 205 österrikiska och 2 turkiska invalider, som avlidit under transporten från Ryssland, ligger begravda på Haparanda kyrkogård.

Holmsvedsolyckans offer förs över till Torneå
Holmsvedsolyckans offer förs över till Torneå. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Invalidbegravning i Torneå.
Invalidbegravning i Torneå. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Invalidbegravning i Haparanda
Invalidbegravning i Haparanda. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

En vilostund i väntan på invalidtåget
En vilostund i väntan på invalidtåget. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Båten från Torneå har just lagt till och första stegen tas på Svensk mark
Båten från Torneå har just lagt till och första stegen tas på Svensk mark. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

En daglig syn från tiden för invalidutväxlingen
En daglig syn från tiden för invalidutväxlingen. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Invalidtransport över älven sommartid.
Invalidtransport över älven sommartid. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Invalidtransport vintertid.
Invalidtransport vintertid. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Invalidmonumentet invigs 19 juli 1919
Invalidmonumentet invigs 19 juli 1919. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
haparanda_station_08.html senast uppdaterad 2010-01-09