Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparanda station, en återblick på åren 1915-1938
Haparanda station year 1915-1938


 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Änkekejsarinnan Dagmars järnvägsvagnar transporteras över isen
En säregen och kanske för svensk jInteriör från Ryska änkekejsarinnans salongsvagn.ärnvägshistoria enastående transport utfördes i början av 1917, då ryska änkekejsarinnan Dagmars lyxtåg transporterades över Torneälvens is från Haparanda till Tornio.
 
Efter noggranna mätningar av isens tjocklek och bärkraft utlades räls och slipers, varpå ett växellok överförde två vagnar i sänder. Vagnarna voro försedda med ställbara hjul, vilka sedan anpassades efter den finska spårvidden.
    Änkekejsarinnan, som vid krigsutbrottet 1914 befann sig på kontinenten, reste då hem till Ryssland över Karungi, under det att hennes privata vagnar kvarlämnades i Danmark.
Tåget bestod av salongs- och sovvagnar, kök, elektricitetsverk samt vagnar för betjäning och uppvaktning, inalles 8 st.
Interiör från Ryska änkekejsarinnans salongsvagn. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Vintern 1917. Efter noggranna mätningar av isens tjocklek och bärkraft utlades räls och slipers, varpå ett växellok överförde två vagnar i sänder. Vagnarna var försedda med ställbara hjul, vilka sedan anpassades efter den finska spårvidden. Bilden visar hur två boggievagnar backas över till Torneå. I bakgrunden Haparanda
Vintern 1917. Efter noggranna mätningar av isens tjocklek och bärkraft utlades räls och slipers, varpå ett växellok överförde två vagnar i sänder. Vagnarna var försedda med ställbara hjul, vilka sedan anpassades efter den finska spårvidden. Bilden visar hur två boggivagnar backas över till Torneå. I bakgrunden Haparanda. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Efter det att vagnarna avkopplats i Torneå kommer loket, med skyddsvagn, tillbaka till Haparanda.
Efter det att vagnarna avkopplats i Torneå kommer loket, med skyddsvagn, tillbaka till Haparanda. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.
 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
haparanda_station_07.html senast uppdaterad 2010-01-09