Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparanda station, en återblick på åren 1915-1938
Haparanda station year 1915-1938

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Haparanda tullkammare
Arbetsuppgifterna under denna tid var av betydande omfattning. Större delen av det gods, som passerade var tullgods, varvid åtföljande handlingar skulle journaliseras och godset bevakas. Härtill kom, att tillräckliga magasinsutrymmen saknades, och stora mängder tullgods, som i saknad av licens eller av annan anledning icke kunde utföras, måste förvaras ute i det fria.
Trafikkaos på Haparanda tullgård
Trafikkaos på Haparanda tullgård. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Bevakning var, förutom inom tullens egna områden, anordnad vid järnvägs- och hamnstationerna, godsmagasinet, lokala godsbangården, de stora lossnings- och lastningsområdena vid hamnen, passviseringslokalerna m.fl. ställen.
 
Tidsödande och besvärliga tullklareringar förekommo dagligen, oupphörligt nya eller ändrade bestämmelser ifråga om exportförbjudna varor o.d. gjorde att expeditionsarbetet ökade i högsta grad. 

Allt detta i förening med en mångfald andra uppgifter, som åvila tullverket, gjorde att personalstyrkan undan för undan fick utökas.

Tull- och militärpost vid Handolinska bron
Tull- och militärpost vid Handolinska bron. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Av följande tablå framgår personalställningen under olika perioder.

Befattning Augusti 1915    Januari 1916  Januari 1917   Januari 1918 Mars 1919 
Kontrollörer   2 1 1 1 1
Kammarskrivare  8 19 16 10 4
Uppsyningsmän  2 2 2 2 1
Vaktmästare 29 35 88 25 22

Normal personaluppsättning var förutom tullförvaltaren: 3 kammarskrivare, därav en som bevakningsförman, och 8 vaktmästare. Såsom tullförvaltare och chef tjänstgjorde W Strömberg som även hade cirka 110 man gränspersonal under sitt befäl.
 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
haparanda_station_11.html senast uppdaterad 2010-01-09