Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 OKB, Ostkustbanan

Av Rolf Sten

Stationer, lastplatser (Stations) (xxxxxx)  

Sign= Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHd/Hsd (Härnösand) v 414,723 4 1893-12-12 stn; hamnspår; FS
  Lövudden   414,100   ~1925 hp, BI 1927
  Gådeå   413,600    

tunnel 140 m 1925

Fl/Flv Fällöviken h 411,100 25 1925-12-17 hp, †1958
  Hällenyland   405,000    

planerad ts

Hnl Hällenyland h 404,830 83 1925-12-17 stn, †G, †1966-05-22, I ssp 1974-05-20, BI 1998-01-23
An/Atn Antjärn h 402,700 87 1925-12-17 hp, †1958
Hän Häggsjön   400,100   2008-06-15 ts; IL
Stoppställe vid km 399,350 399,400

sto, U

Gr/Grg Gnistring h 397,700 91 1925-12-17 hp, †1959-05-31
Hy/Hsy Hussjöby 391,100 98 1925-12-17 stn, †G 1964-05-31, †1966-05-22, BI 1971-12-09, ssp 1983-07-19; IL
Vs/Vss Västansjö h 388,200 83 1925-12-17 hp, †1960-05-29
Sö/Sår Söråker v 383,700 83 1925-12-17 stn, †P 1968-05-12, †1971-05-01, BI 1974-05-20, ssp 1983-09-13, BI 1986
Tba/Tda Torsboda h 381,300 60 1925-12-17 stn, †1958
Sårs Söråker S 378,218 1966 ssp, I infogad i Stavreviken stn 1997-10-13; småbana Söråkers industri
Svn/Sen Stavreviken v 376,086 5 1925-12-17 stn, †P 1968-05-12, †1974-01-01; IS
Lög Lögdösjön v 374,300 12 1943 hp, †1956; <1944-06-05 Lögdesjön
Bgf Bergeforsen 372,900 1950-01-01 lp, BI 1972-11-27, †1973- 02-01;
Ind Indalsälven v 372,900 26 1925-12-17 hp, hlp,
  Bergeforsenbron   372,100     kb 208 m 1954-06, ren spårbro 1954-12; Indalsälven; del av Signalplats km 371,4
Nb/Nrb Norrberge 371,800 1925-12-17 hp, †1942-06-15
  Signalplats vid km 371,366        

ssp 1954-06, BI 1955-01; kontroll av km 371,4 växlar

Signalplats vid km 371,366 371,400 ~1950 sipl, BI 1957; provisorisk kombinerad bro, km 371,4  över Indalsälven
Sbe Sörberge h 371,300 31 1934 hp, †1958
Slbk Solbacka 369,716 31 1950-01-01 I lp 1970, †1974-01-01; IL
V/Vrv Vivstavarv v 369,716 31 1925-12-17

stn, †P 1968-05-12

Vi/Viv Vivstavarv v 368,200 18 1950-01-01
Viv Vivsta v 368,200 18 1925-12-17 hp , †1958; < Vivsta (Vi/Viv)
Trå Timrå h 367,054 8 1925-12-17 stn, †P 2002-06-16, *P 2005-08-15; GS
Sök (Skönvik)   364,000   1960t

ssp, namnet övertaget från Skönvik (I) 1972-05-28, I infogad i Timrå stn 1992.

Sudv * Sunds Verkstäder 2.900 Sidobana Skönvik - Tunadal
Jhl * Johannedal 5.400 Sidobana Skönvik - Tunadal
Fil * Fillan 6,000 Sidobana Skönvik - Tunadal
Tud * Tunadal 8,000 Sidobana Skönvik - Tunadal

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
 * Vid sidobana från Skönvik. Till större delen, Skönvik - Tunadal, anlagd på på Sundsvalls spårvägars Skönvikslinje
Vivstavarv låg före ca 1950 vid km 369,7. Namnändrades då till Solbacka. Vivsta fick då överta namnet Vivstavarv.
Se även Solbacka. Vivstavarv låg före ca 1950 vid km 369,7. Namnändrades då till Solbacka. Vivsta fick då överta namnet Vivstavarv.
 

* (åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
 

 

Sign Driftplatsens namn Sida Km *  Höjd Från NoteringTrå (Timrå) h 367,054 8 1925-12-17 stn, †P 2002-06-16, *P 2005-08-15; GS
Östrands Fabriker
Ö/Ösd Östrand h 366,100 10 1925-12-17 hp, †1958
Johannedal
Skv/Sök Skönvik   364,200 8 1925-12-17 stn, hlp, lp 1962-05-27, †1971-10-01, BI 1972;
Sök Skönvik sidospår 364,000 8 1960t ssp, namnet övertaget från Skönvik 1972-05-28, I infogad i Timrå stn 1992, småbana Skönvik–Tunadal
Gv Gångviken 362,800 1925-12-17 hp, †1932
Sbr Sundsbruk 361,400 25 1925-2-17 stn, †P 1968-05-12, †1979- 07-01, BI 1994
Subi Sundsvall-Birsta 360,200 ~1968 1977 lp, namn- och signatursatt 1977; T godstrafikalt benämnd Sundsvall-   Birsta; GL
Ba/Bia Birsta 358,641 1927-05-15 hp, †1933-05-15
  Birsta   358,000     planerad ts
Klk Klökan h 357,700 55 1925-12-17 hp, †1959-05-31
Hl/Hli Huli v 354,700 39 1927-05-15 hp, †1953-06-10
Bår Bergsåker h 353,100 17 m1930t hp, †1958
  Bergsåkers grusgrop   352,800     grp, BI 1927
Slr Selånger   352,100 8 1925-12-17

stn, †P 1967-05-28, I lp 1972, I infogad i Sundsvall C stn 1978-01-03, †1979-07-01

Hnan/Hna Nacksta N   349,800   1959-05-31

> sipl, A, I infogad i Sundvallvall C stn 1974-03-08; för kontroll även av växlar; endast för sydgående tåg;

Hnas Nacksta S   349,700   1959-05-31 sipl, A; för kontroll även av växlar; endast för nordgående tåg
  sidospår   349,400     ssp, I infogat i Sundsvall C stn 1974- 03-08; Nedre Norrlands slakteri
  Televerkstaden   349,400     sto, U 1952-06-15
  sidospår   349,100     ssp, I infogat i Sundsvall C stn 1974- 03-08; Televerkstaden
  Signal H98a   349,100   1959-05-31 sipl, A; för kontroll även av växlar; endast för sydgående tåg
  Signal H89a   348,800   1959-05-31 sipl, A, I infogad i Sundvall C stn 1978-03-08; endast för nordgående tåg
Slr Selånger v 352,000 8
Suvå Sundsvall V v 348,600 13 ~1877

577,5 Kilometer från Stockholm via Ånge, hp, stn, hp, †1966-05-22; ansl OKB; från smalspåret
577,7 Kilometer från Stockholm via Ånge, hp 1992-06-09; (Ångelinjens tåg), hst 1994-06-12 (inom Sundsvall C
stn) 1997-01-06 även Härnösandslinjen; ansl OKB; PH

  Signal H57a   348,000   1959-05-31 sipl, A, BI 1960t; endast för nordgående tåg
Esp Sundsvall Esplanaden v 347,800 8 1927-05-17

hp, †1952-06-15

  Signal H24a   347,600   1959-05-31 sipl, A; BI 1960t; endast för nordgående tåg
Suc (Sundsvall C) v 347,343 7 1925-12-17 stn; FS

Sign= Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd


Sign
Driftplatsens namn Sida *Km Höjd Från NoteringSuc (Sundsvall C) v 347,343 7 1925-12-17 stn; FS
Signal H 345,000 1959-05-31 sipl, A; enbart körriktning söderut
Signal J 344,900 1959-05-31 sipl, A ; enbart körriktning norrut
Kub Kubikenborg v 344,700 14 1925-12-17stn, hlp 1930, hp 1930t, † 1958; sign Kb, Kbg/Kub
Bres Bredsand 341,200 251942 hp, † 1959-05-31
Fn Fläsian 341,200 25 ~1926 hp, †1931
Ston Stockviksverkens 341,169 25 1979-06-11 lp; GL
Bres Stockviksverkens nedre 341,169 25 1947lp
Sk Stockvik 340,000 ~1926 hp, † 1931
Sk/Stov Stockvik 339,800 1944 hpr, † 1959-05-31
Stog Stockviks gummifabrik 339,187 17 1945 Stockviksverkens lp ; <1951-06-15 Stockviks övre (Stoö) gummifabrik (Stog); GL
Svartviks fabriker 339,187 17 1945 Stockviksverkens lp ; <1951-06-15 Stockviks övre (Stoö) gummifabrik (Stog); GL
Stoö Stockviksverkens övre 339,187 17 1945 Stockviksverkens lp ; <1951-06-15 Stockviks övre (Stoö) gummifabrik (Stog); GL
Svk/Sik Svartvik h 338,254 25 1925-17-12 stn, † P 1964-05-31, I lp 1965, I stn 1976-06-21, † 1976-08-01; IS
Signal 337,500 1959-05-31 sipl, A ; enbart körriktning söderut
Hm Hemmanet 1927-05-15 hp, † 1931
Nk Nolbykullen ~1926 hp, † 1931
Sik lp Svartviks lastplats 336,400 26 1936 lp, † 1954
Signal 336,300 1959-05-31 sipl, A ; enbart körriktning norrut
Gk Gumsekullen ~1926 hp, † 1932
Kby Kvissleby v 335,500 18 1940-10-01 hp, † 1959-05-31
Nly Nolby   334,600   1944 hpr, † 1959-05-31
Ny Nolby h 334,600 13 ~1926 hp, † 1931
Värstaborg 1927-05-15 hp, † 1931
  Ljungan   332,400   bro 114 m
Nj Njurunda h 332,054 14 1925-17-12 stn, † P 1968-05-12, I lp 1976-09-01, † 1976-10-01, BI 2004-05-20
Ma/Maj Maj h 327,323 37 1927-11-01 stn, hlp 1935-04-01, hp 1930t, † 1961-05-28, ts 1979-05-28; IS
Nrå Nyråviken v 321,000 71 1935 hp, † 1968-05-12
Amn Am/Armsjön v 318,200 71 b1930t hp, † 1968-05-12
Åk/Åkg Årskogen h 315,715 77 1927-11-01 stn, † G, † 1968-05-12; IS
Ssv Storsvedjan v 314,100 84 1927-11-01 hp, † 1967-05-28
Tjvk Tjärnvik 308,900 81 1942 hpr, † 1960
Stoppställe 307,560 sto, U
  Gryttje 306,400 2006-09 ssp, lp 2007-01-01; GL
Rust Rustvägen 306,100 1950 hpr, † 1959-05-31
Gp/Gnp Gnarp v 303,527 55 1927-11-01 stn, † P 1968-05-12, † 1977-06-01, *P 1998-01-05; PS
Gpå Gnarpsån v 302,200 50 1938-05-15 hp, † 1966-05-22
Ås Ås 302,200 50 1927-11-01hp
Bl/Bäl Bälinge h 297,800 74 1927-11-01 hp, † 1934-05-15, hp 1940-05-15, † 1966-05-22
La/Lsa Lindsta h 292,300 33 1927-11-01 hp, † 1968-05-12
Jäd Jättendal 291,100 28 1977-03-14 ssp, BI 2000-11-19
J/Jäd Jättendal 291,064 281927-11-01 stn, T hp 1966-05-22, I hps 1967, † 1968-05-12, BI 1973
Stj Skarvtjärn h 286,700 23 1927-11-01 hp, † 1968-05-12
Hg/Håg (Harmånger) v 283,506 171927-11-01 stn, † P 1968-05-12, † 1984-04-01; ansl NHJ; ramp 1435>891; IS

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 
 

* Edsäter 17
Srn Stentjärn 276,905 1942-11-01 sto, hpr, † 1943-06-07
Stg/Seg Steg v 274,100 36 1927-11-01 hp, † 1961-05-28; jfr NHJ
Va/Via Via v 270,897 24 1927-11-01 stn, † G, I hps 1965, † 1966-05-22, BI ~1968, ssp 1975- 04-22, ts 1977-04-13; jfr NHJ; IS
** Välstaby 24
Ra Rogsta v 266,700 32 1927-11-01 stn, hlp 1930, † 1960; jfr NHJ
*** Garluö 32
Åe Åkre h 265,700 36 1927-11-01 hp, † 1968-05-12
Ht Hälsingtuna 262,800 25 1927-11-01 hp, † 1932
Galgberget tunnel 261,100 1956 49 m; överdäckad skärning
  Hudiksvall tunnel   259,900   1927 71 m; under Stadshotellet
Hkl Hudiksvall h 259,519 3 1860-07-16 stn, † G 2007-06-17; ansl statsbanan Ljusdal–Hudiksvall; hamnspår; PS 

Ir Idenor h 253,700 31 hp 1924-09-06, † 1956
  lmk   252,500   1994-05-23 lmk, km 252,548 = 254,000
  Iggesund   252,200   1994-05-23 tunnel 468 m; vid linjeomläggning
  arbetsväxel   248,600   ~1994 avx, BI 1994-05-23; övertagen från gamla linjen
Id Iggesund h 246,932 17 1924-09-06 stn, † P 1968-05-12, *P 2001-08-20; FS
Iggesunds bruk 1924-09 Industrispår till massafabriken. Spårvidd 1435/762
  Iggesundsån   246,300 bro 109 m, nya bron 110 m
Lvkn Långviken v 244,900 1945-06-11 hpr, †~ 1955
Ntr Njutånger v 243,000 24 1927-11-01 stn, † 1957-06-02, BI s1950t
Boda Boda 238,400 avx 1996-06-16, ts 1997-10-13
Bdby Bodaby h 238,000 1945-09-10 hpr, †~ 1955
Loc Locket 234,800 1997-05-19 avx; övergick till nya linjen
Er/Eår *) Enånger 233,208 30 1927-11-01 stn , † P 1968-05-12, † 1976-05-30, BI 1997-10-13
Vm/Vdm Vedmora v 230,300 41 1927-11-01 hp, † 1956
Grp/Ldt Lindefallets grusgrop 226,800 1928-05-15 grp, fd Långvinds grusgrop
Ld/Ldt Lindefallet 225,200 44 1928-05-15 stn, T hlp 1956, I hlp 1960, † 1963-05-26, BI 1965
Ld Långvind 225,200 44 1927-11-01 stn
Ldt Lindefallet 225,123 1975-07-21 ssp, ts 1983-10-31, BI 1999-10-04
Järsvallen h 217,100 70 1927-11-01 lp, † 1950-01-01
Tö/Töd Trönödal h 212,345 46 1927-11-01 stn, †G 1966, † 1967-05-28, BI 1999-10-04
Nla Norrala v 208,200 21 208,2 Norrala (Nla) 21 hp 1927-11-01, hlp 1949, hp ~1960, †1962-05-27
Lo Locket X) 234,800 1999-10-0 avx 4, BI 2000-08-28; övertagen från gamla linjen
  Enånger 231,800 1999-04-10 tunnel 475 m; vid linjeomläggning
Myra Myra 228,700 1999-10-04 ts
Lsn Losesjön 217,800 1999-10-04 ts
  Norrala 214,200 1999 tunnel 3842 m; vid linjeomläggning
Sye Styvje 202,900 1997-10-23 avx, BI 1999-10-04
  lmk 202,800 km 202,767 = 208,000
  lmk 193,300 km 193,331 = 200,000
Shv **) Söderhamn V 192,800 131997-05-19 stn; ansl statsbanan Kilafors–Söderhamn; annonseras som Söderhamn; ”stationshus” undertill; PS
Grr Granskär + 2 1900-12-31 lp, † 1976-05-22; trafik även efter formell nedläggning
  Flaket   + 3   1900-12-31 lp, † 1920t; trafik även efter formell nedläggning
Shm Söderhamn C v 197,800 *2 1926-12-17 1966-05-22. Ersatt av "nya" Söderhamn V
Shm Söderhamn 197,8002 1886-05-17 stn, † G 1994-09-26, †1997-05-19; ansl statsbanan Kilafors – Söderhamn; hamnspår
* Söderhamn västra - Granskär - Flakets Järnväg
*) Km 233,3 Ersatt av Boda vid linjeomläggning,
**) Nya Söderhamn V ersatte Söderhamn (C) när banan byggts om förbi Söderhamn, Gamla Söderhamn V låg 1,5 km"norr" Söderhamn (C),
X) Ny linje mellan Locket och StyvjeKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från

Notering
Shm (Söderhamn C) 197,800 *2 1926-12-17 † G 1994-09-26, † 1966-05-22, ersatt av "nya" Söderhamn V. † 1997-05-19.
Shm (Söderhamn)  2 1886-05-17 stn, ansl statsbanan Kilafors–Söderhamn; hamnspår
Stu Stugsund h 195,100 2 1886-05-17 stn, hlp ~1933, lp 1960-05-29; hamnspår; ansl statsbanan Kilafors–Söderhamn
  Söderhamn   194,700   2000 infrastrukturellt namn på Stugsund l ; GL
Gik Grundvik h 194,100 10 1935 hp, † 1951
Lr/Lår Långrör v 190,000 9 1920t hp, † 1951
Sne Sandarne v 189,900 4 1923-12-01 stn 1923-12-02, † P 1968-05-12, I lp 1997-05-19; ansl MaSJ; GL
  Port   189,500   1923 port under MaSJ
Öo Östanbo h 189,300 3 1920t hp, † 1951
Sld/Skg Skallgårdssund h 186,200 23 1920t hp, † 1952
Lsb Ljusne bruk 183,100   2003-06-15 lp; I samlad benämning på Ljusne S och N ssp, T godstrafikalt namn Ljusne; GL
Lse Ljusne N 183,000 17 1975-06-02 I lp (uppdelad på Ljusne N & Ljusne S ssp), ssp 1975-11-07; I infogad i Ljusne bruk ssp 2003-06-15
Lse Ljusne   183,000 17 1923-12-02 stn, † P 1968-05-12
  Ljusne S   182,800   1975-11-07 ssp, I infogad i Ljusne bruk ssp 2003-06-15
Ls/Ljn Ljusnan v 181,600 17 1926-11-01 hp, †1 951
  Ljusne älv         bro 120 m, BI 1988-09-04; gamla linjen
Lsek Ljusne kraftverk 13 1945 ssp, BI 1952; gamla linjen
Ks/Ksj Källsjön v 180,700 16 1926-11-01 hp 1926, † 1951; gamla linjen
Vv Vallvik v 179,300 9 1943-06-07 stn, † P 1968-05-12; GS
Sus Sörljusne 179,300 9 1927-11-01 stn
Ljusneverken 179,300 9 1926-11-01 stn, småbana Vallviks bruk;
 
Nya linjen Söderhamn V - Vallvik
Shv Söderhamn V * 192,800 1997-05-19 stn; ansl statsbanan Kilafors–Söderhamn; annonseras som Söderhamn; ”stationshus” undertill; PS
  Hällåsen N 189,700 1997-05-19 tunnel 836 m
  Hällåsen S 189,700 1997-05-19 tunnel 961 m
  Ålsjö 188,900 1997 bro 289 m
Gui Gussi 184,200 1997-05-19 ts; IS
Lse Ljusne 181,600 2001-08-20 hp; PH
Åä Åänge 181,300 1995-06-03 fp; IL
Vv Vallvik (se ovan)   179,300  -

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
   
Övrig information
*Nybyggd station, ej att förväxla med gamla Söderhamn V.

 

Return to page top

Previous page Föregående sida     Nästa sida Next page


 Return to previous page
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
© Rolf Sten
okb_stationer.htm senast uppdaterad (updated) 15 augusti 1999