Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan

 OKB, Ostkustbanan

Av Rolf Sten

Rullande materiel  (Rolling stock) (2002-11-01) 
När bygget av OKB hade kommit så långt att det började bli dags för rälsläggning inköptes 1922 ett nytt tanklok från Borsig i Tyskland.
  1923 köptes ytterligare 8 tanklok avsedda för samma ändamål, rälsläggning och byggnadståg. Dessa var begagnade lok som köptes från SJ och var av SJ littera U. Tre av U-loken registrerades inte in vid OKB utan kom att användas som reservdelsförråd till de återstående 5 U-loken
   Inför trafikstarten på bandelen Härnösand - Sundsvall - Njurunda träffade OKB i mars 1925 ett preliminärt avtal om köp från Statens järnvägar av 15 begagnade ånglok och ett större antal godsvagnar.

Ångloksparken utökades efterhand.
Bland annat köptes 1928 två nya tenderlok som littrerades H och fick numren 24 och 25.
Sammanlagt hade OKB 25 ånglok varav 6 stycken var tanklok.

Ånglok

OKB
litt
Nr Tillverkare Kostnad
per st
Tillv.
år
Till
OKB
år
Sth Axel-
följd
SJ litt
nummer
Anmärkning
A 13 Nydqvist & Holm 65 965 1908 1926 90 2C-4 A 1012 Ombyggda från 2B1-4 1929
A 14 Motala verkstad 65 965 1909 1926 90 2C-4 A 1017
A 15 Motala verkstad 65 965 1907 1926  90  2C-4  A 1008  
A 16 Nydqvist & Holm 65 965  1909  1926  90  2C-4 A 1022  
A 22 Nydqvist & Holm  65 965  1906 1927  90  2C-4  A 1000   
E 2 Nydqvist & Holm 74 385 1908 1925 60 D-3 E 951
E Nydqvist & Holm  74 385  1910  1925 60 D-3  E 1044  
E Nydqvist & Holm  74 385 1914  1925 60 D-3  E 1192  
E 5 Motala verkstad 74 385 1917 1925 60 D-3 E 1327
E 6 *VM 74 385  1917 1925 60  D-3  E 1330  
E 7 *VM 74 385   1917 1925 60  D-3  E 1331  
E Motala verkstad 74 385   1920 1925 60  D-3  E 1457  
E 9 *VM 74 385 1917 1925 60 D-3 E 1332
E 10  *VM 74 385  1909  1926 60 D-3  E 982  
E 11  Motala verkstad 74 385  1914 1926 60  D-3  E 1182  
E 12  Motala verkstad  74 385  1920  1926  60  D-3  E 1463  
E 23  *VM 74 385  1917 1927 60  D-3  E 1335  
H 24 Motala verkstad 119 887 1928 1928 90 2C-3 A3 1509
H 25 Motala verkstad  119 887 1928  1928 90 2C-3 A3 1510   
K 1 Borsig Berlin 46 755 1921 1922 50 C
U 17 Richmond Virginia 16 035 1899 1923 60 C U 593
18  Richmond Virginia  16 035  1899 1923  60  C U 594  
19  Richmond Virginia 16 035  1899 1923  60 C U 599  
20  Richmond Virginia   16 035 1899 1923  60 C U 600   
21  Richmond Virginia   16 035 1899 1923  60  C U 601   

* VM = Vagn och maskinfabriks AB (ASJ) Falun

OKB engine class A No. 15
OKB A 15 efter ombyggnad 1929 som innebar att en tredje drivaxel ersatte det tidigare löphjulet under förarhytten . Samtliga A-maskiner byggdes om och fick därmed mycket bättre dragkraft. Ombyggnaderna gjordes på Motala Verkstad. Foto: Stig Nyberg .


För persontrafiken
Större delen av personvagnsmaterielet, person, restaurang, post- och resgodsvagnar, köptes nytt från både Svenska och Tyska verkstäder och var tillverkat i stål, något som var alldeles nytt på den här tiden. dessa vagnar återfinns inom nummerserien 51 till 246. Det enda undantaget var BCo1 71, en personboggivagn som köptes begagnad från Tidholms Järnväg 1925.
All rullande materiel var från början utrustad med tryckluftsbroms.
Mer data om den rullande materielen, lok och personvagnar, finns i vidstående tabeller.

Boggivagnar

OKB
littera
Nr antal Tillverkare Kostnad
per st
Tillv.
år
SJ littera och nummer Anmärkning
BC01 71 1 33 483 1906 ? Inköpt från Tidaholms
Järnväg 1925
BC02 51-59 9 Gotha Thüringen 47 600 1926 BC06b 2971-2979 51,55,58 hos OKBv
BC03 72-73 2 ASJ Linköping 74 265 1927 R02 2981-2982 73 hos OKBv, 72 i Nora
C01 81-86 6 Nohab Trollhättan 49010 1926 C08a 2983-2988
C02 87-88 2 KVAB Kalmar 43 908 1930 C08a 2989-2990
DF0 121-123 3 Kockums Malmö 42 136 1927 DF04 2991-2993 121 hos OKBv

OKB Co1 No 82
Leveransfoto på en av OKB tredje-klassvagnar, Co1 82 tillverkad av Nydqvist & Holm 1926. Foto: Stig Nyberg. 

Två-axliga vagnar

OKB
littera
Nr antal Tillverkare Kostnad
per st
Tillv.
år
SJ littera och nummer Anmärkning
C3 131-137 7 Gotha Thüringen 21 745 1926 C3g 2994-3000
C3s 138-141 4 Kockums Malmö 30 496 1927 C3f 3001-3004 141 hos OKBv
C3 142-146 5 ASJ Linköping 21 745 1929-31 C3g 3005-3009
CD3 201-203 3 Gotha Thüringen 15 283 1926 CD1 3010-3012
CF3 231-235 5 Gotha Thüringen 23 019 1926 CF4 3013-3017
F3 241-243 3 ASM Södertälje 20 460 1927 F5 25741-25743 242 hos OKBv
F3 244-246 3 KVAB Kalmar 20 460 1929 F5 25744-25746
F2b 457-459 3 2 750 1873-1879
F3b 451 1 2 403 1866
F3b 452-454 3 2 403 1879
F3b 460-461 2 2 403 1880
F3b 455 1 2 403 1879
F3b 456 1 2 403 1880

OKB C3 No 143 - 145
Leveransfoto på OKB C3-vagnar 143 - 154. Foto: Stig Nyberg 

Motorvagnar

OKB littera Nr antal Tillverkare Kostnad
per st
Tillv.
år
Sth Axel-
följd
Anmärkning
Motorvagn 1-4 4 Nydqvist & Holm Bo'Bo'
Lokomotor typ 8 1 1 Slipmaterial Västervik 12 068 1930 20 2
Inspektionsdressin 1 1 H Carlsson Umeå 5 831 1929 90 2
Paketdressin 2 1 H Carlsson Umeå 7 417 1932 90 2

OKB motor engine  No 2
OKB paketdressin nummer 2. Tillverkad av Hilding Carlsson Mekaniska verkstad i Umeå 1932. Foto: Stig Nyberg.


Godsvagnarna
Godsvagnsparken bestod endast av 2-axliga vagnar varav den stora merparten bestod av gamla vagnar inköpta företrädesvis av Statens Järnvägar- Sammanlagt hade OKB 526 godsvagnar med en varierande ålder där de äldsta var från 1864 och de nyaste från 1924.
   Till detta kom några specialvagnar två stycken kranvagnar med littera X1 nummer 1 och 2. Dessa var tillverkade 1925 och kostade 11 640 kronor styck.
    Dessutom hade man 2 stycken vingplogar littera X2 nummer 3 och 4, tillverkade 1925 till priset 14 158 kronor styck.
1930 byggde man om Nm-vagnarna 1749 och 1750 till spårrensare. Kostnaden var 5 567 kronor styck och vagnarna littererades X3 och fick numren 5 och 6.

OKB Crane truck X2
OKB kranvagn nummer X2. Lyftkapacitet 5 ton, handvevad. Foto: Stig Nyberg

Return to page top

Previous page Föregående sida     Nästa sida Next page


 Return to previous page
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
© Rolf Sten
okb_rullande.htm senast uppdaterad (updated) 1 november 2002