Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan

 OKB, Ostkustbanan

Av Rolf Sten

Förstatligandet (Sold to the Swedish state railways)(2002-11-01)  

Trots att trafiken hade fått en bra start och inkomsterna ökade så ökade kostnaderna ännu mer. Samtidigt som detta försämrades det ekonomiska läget i hela landet. 1930 var förlusten 299000 kronor för att åren 1931 och 1932 öka till 1 respektive 1,4 miljoner kronor.
  Augusti 1932 var läget så prekärt att man tvingades söka ett mindre lån från staten för att klara de löpande driftkostnaderna.
   En kommitté tillsattes för att reda ut hur det skulle bli med Ostkustbanan i fortsättningen.    Resultatet från kommitténs arbete presenterades i mars 1933. Rekommendationen var att OKB borde förstatligas. Redan den 17 mars lades en proposition till riksdagen om förstatligande av både Ostkustbanan och Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ.
   Riksdagen biföll förslaget och den 1 augusti 1933 tog Statens Järnvägar över Ostkustbanan inklusive den smalspåriga bandelen Harmånger - Vattrångsby - Bergsjö, före detta NHJ, och införlivade den i sin organisation. Även UGJ förstatligades från samma tillfälle.

Return to page top

Previous page Föregående sida     Nästa sida Next page


 Return to previous page
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
© Rolf Sten
okb_forstaligand.htm senast uppdaterad (updated) 1 november 2002