Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan

 OKB, Ostkustbanan

Av Rolf Sten

Vad har hänt efter 1933 (What happend then) (2002-11-01)  

Det var en stabil bana som införlivades med SJ om än mycket kurvrik.
   Det var just kurvorna som blev föremål för de första förbättringarna. Framför allt på sträckan Hudiksvall - Sundsvall gjordes en hel del kurvrätningar.
   I takt på ökade krav på högre hastighet och större axeltryck byttes efterhand den gamla 30 och 34,5 kilosrälsen ut mot räls som vägde 43 kg per meter.
   Vissa stationer moderniserades med vevställverk och semaforerna byttes ut mot ljussignaler.
   Banan fick allt större betydelse för SJ:s trafik och i början av 1950-talet beslutades att Ostkustbanan skulle elektrifieras.
   Eldriften på sträckan Gävle C - Söderhamn, 84 kilometer, togs i bruk 23 mars 1953.
På sträckan Söderhamn - Hudiksvall, 60 kilometer, togs den i drift 28 november 1955.
Sträckan Hudiksvall - Sundsvall, 88 kilometer, fick eldrift 24 maj 1956.
Och slutligen fick den återstående sträckan Sundsvall - Härnösand, 68 kilometer, eldrift den 27 maj 1957.

Från mitten av 1970-talet gjordes allt större investeringar i Ostkustbanans standardhöjning.
   Fjärrblockering har efterhand införts. Den första sträckan var Gävle- Sandarne, 7 november 1975.
14 juli 1977 var systemet utbyggt ända till Sundsvall. Numera är fjärrblockering installerad ända till Härnösand.
   Den gamla 43-kilos rälsen är idag på hela Ostkustbanan utbytt mot helsvetsad 50-60 kilos räls vilande på i huvudsak betongslipers och makadamballast.
   Automatisk tågkontroll, ATC har efterhand införts. Den första sträcka som fick detta var Sundsvall - Söderhamn, 25 oktober 1982. Idag har hela Ostkustbanan ATC.
   Åren 1977-1978 gjordes ombyggnad och rätning av linjen vid Harmånger och omkring 1980 gjordes mindre linjerätningar mellan Årskogen och Njurunda.
  Mellan Vallvik och Ljusne har en ny linje byggts med bland annat ny betongbro över Ljusnan. Detta innebar att den gamla bron med den så kallade ”Ljusnekroken” har tagits bort. Den nya linjen öppnades för trafik 4 september 1988.
   I början på 1990-talet ersattes den gamla betongbron över Iggesundsån av en ny bro
   Mellan Iggesund och Idenor byggdes en ny linje vilken togs i drift 23 maj 1994
   Mellan Ljusne och Söderhamn (ungefär vid gamla Söderhamn Västra) byggdes en helt ny linje vilken även innefattade en helt ny station i Söderhamn. Linjen togs i bruk 19 maj 1997 och därmed behövde man inte längre köra på den gamla kurvrika linjen.

Det senaste stora arbetet på Ostkustbanan var byggandet av en helt ny linje mellan strax norr om Söderhamn och strax norr om Enånger. Den togs i bruk 4 oktober 1999
   Banans signalsystem har anpassats för högre hastighet. Stora delar av Ostkustbanan är idag tillåten för hastigheter upp till 200 km/t

Idag tillhör banan de mest trafikerade och lönsamma linjerna i Sverige. Vi kan därmed tänka en tacksamhetens tanke till de personer som i historisk tid arbetade så hårt och envetet på att få denna bana byggd. Dom trodde på sina idéer och dom fick rätt.


Return to page top

Previous page Föregående sida     Nästa sida Next page


 Return to previous page
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
© Rolf Sten
okb_och_sedan.htm senast uppdaterad (updated) 1 november 2002