Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden!


Näs - Morshyttans Järnväg, NMJ
Näs - Horndals Järnväg, NsHJ

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Facts NMJ & NsHJ Snabbfakta Näs - Morshyttans Järnväg (Facts NMJ) (2005-11-23)
Facts NMJ & NsHJ Snabbfakta Näs - Horndals Järnväg, NsHJ (Facts NsHJ) (2008-10-16)
map Karta  NMJ & NsHJ ( map.NMJ & NsHJ) (2001-04-16)
Tidtabell NMJ från 1917 (Timetable NMJ) (2001-04-16)
Tidtabell NsHJ från 1930 (Timetable NsHJ) (2001-04-16)
Banprofil Näs- Horndals Järnväg (line gradient) (2001-04-16)

NsHJ train at station Horndals bruk.

Bilden ovan visar ett tåg på Näs - Horndals Järnväg, NsHJ. Tåget som kommer från Horndal håller just på att stanna vid stationen Horndals bruk för att senare fortsätta mot Näs bruk. Loket på bilden är ursprungligen från Malmö - Limhamns Järnväg, nummer 4 "HYLLIE". Bilden är tagen på sent 1920-tal. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Svensk Järnvägsstatistik, Riksarkivet, Järnvägsdata 1999, Tidningsartiklar, Staffan Granath, Sture Bylén samt Sven-Erik Sunesson.


 
Nästa sida Next page


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
nshj_inneh.html senast uppdaterad 2008-10-16