Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden!

Näs - Morshyttans Järnväg, NMJ
Näs - Horndals Järnväg, NsHJ

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Karta (Map ) NMJ & NsHJ

Map Näs - Morshyttans och Näs - horndals Järnväg
Den röda sträckningen visar den ursprungliga smalspåriga järnvägen Näs - Morshyttan, NMJ. Den gröna sträckningen är den från 1921 nybyggda normalspåriga sträckningen. Den tillsammans med den till normalspår ombyggda smalspårsdelen Näs - Västanhede bildade från 1921 Näs - Horndals Järnväg, NsHJ.
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Returtåg till NMJ & NsHJ. Return to NMJ & NsHJ table of content
  Returtåg till "NMJ & NsHJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
nshj_karta.html senast uppdaterad 16 april 2001