Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till huvudsida?
Klicka i bilden ovan


KRJ, Klippan - Röstånga Järnväg &
REJ, Röstånga - Eslövs Järnväg
Färglinje

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Facts Snabbfakta, KRJ

Snabbfakta, KRJ & REJ (Facts KRJ & REJ) (2014-07-22) 

map KRJ, REJ

Karta, KRJ & REJ map (KRJ &REJ) (2014-07-2)
Timetable Tidtabell KRJ 1894 (Timetable KRJJ (2014-07-2)  
Line gradient Banprofil, se HHJ (line gradient) öppnas i nytt fönster (2014-07-26)  

Ljungbyheds bangård och stationshus runt 1900

Ljungbyheds bangård och stationshus runt 1900. Två långa trupptransporttåg står inne på stationen. Till höger i bild är i riktning mot Klippan. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, 1945, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999, 2009, KRJ 100Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


Spår

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2014-07-22
Adressbild