Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan

CHJ, Kristianstad - Hässleholms Järnväg (ar)

Av Rolf Sten   

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val!. Make your choice!

Prehistory

Järnvägarna kring Kristianstad (2021-10-30)
 
Ovanstående finns som PDF HÄR!

history

Snabbfakta, Kristianstad - Hässleholms Järnväg, CHJ (Facts CHJ) (2021-10-30)  
history Snabbfakta, Kristianstad - Åhus Järnväg, CÅJ (2021-10-30)
history Historik, Kristianstad - Immelns Järnväg, KIJ (2021-10-30)
history Snabbfakta, Kristianstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ (Facts CHJ) (2021-10-30))
history Vad hände CHJ efter 1926 ? (The years after 1926) (2021-10-30)

map

Karta  Kristianstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ ( map CHJ) (2021-10-30)
Timetable Tidtabell CHJ från 1930 (Timetable CHJ (2003-01-26)  
description of CHJ line Beskrivning av CHJ linjer (description of CHJ line) (2021-10-30) 
Klicka på bandelsnumren! Stationer driftplatser, bandelar (Operation sites) 583, 587, 592. (2021-10-30)
Line gradient Banprofiler (line gradients) (2021-09-30)  

Bilden kommer från ett gammalt handcolorerat vykort 1906. Den visar en del av stationsområdet i Kristianstad.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bilden kommer från ett gammalt handcolorerat vykort från1906. Den visar en del stationsområdet i Kristianstad. Från vänster syns kyrkan, stationshuset och AB Mårten Pehrsons Valsqvarn. Foto: KCAA01010, Järnvägsmuseet.

 

Nästa sida Next page

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Järnvägsmuseet, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Dagstidningar. Järnvägsdata 2009.
Lars Olov Karlsson Ånglok vid Sveriges normalspåriga enskilda järnvägar.
 


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och innehållsförteckningen "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2021-10-31