HOME
INDEX

583     Kristianstad - Älmhult

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kristianstad) - (Älmhult)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från

Notering
Cr (Kristianstad C) h 69,500 4 1945-06-11 stn; hamnspår; triangelspår; ansl BKB, CÅJ, KIJ, ÖSJ; FS
Cr

Kristianstad

  69,500 4 1865-07-29 stn; hamnspår; triangelspår; ansl BKB, CÅJ, KIJ, ÖSJ; FS
Crgb Kristianstads godsbangård   68,100 3   bgd; ramp 1435>1067; sign; fd Näsby
      67,300     växel till normalspår BKB inom Kristianstad C stn
Tgv Tegelbruksvägen   67,100     sipl b1950t, I infogad i Kristianstad C stn 1957
Rd/Rdl Rödaled h 65,900 5 1885-12-03 stn, hlp 1938, lp 1969-06-01, †1978-07-01
Bl/Bly Balsby h 63,200 6 1885-12-03 hlp 1957, T hp 1963, †1969-06-01
Bv/Bvi Balsvik 61,600 5 1900-04-15 lp, †1958; ev hlp på 1800t
Ös/Ölv Österslöv h 59,600 4 1885-12-03 stn, lp 1969-06-01, †1975-06-01
Österslöf    
Ek/Eks Ekestad v 55,600 8 1885-12-03 stn , hlp 1947, †1969-06-01
Kh Karsholm 54,500   lp, †1938
Gö/Gåö Gårrö v 53,600 13 1885-12-03 stn, hlp s1920t, lp 1969-06-01, †1974-06-01
Ark Arkelstorp h 50,500 16 1885-12-03 stn, lp 1969-06-01, †1975-06-01
  Brunstorps grusgrop   49,100     grp, BI ~1936
Kf/Kft Kaffatorp h 48,300 33 1885-12-03 stn, hlp s1920t, †1969-05-01
Im Immeln v 44,600 83 1885-12-03 stn, hlp 1961-05-28, lp 1969-06-01,
†1978-07-01; hamnspår
Gy Gyvik 43,600 1886-09-01 lp, † ~1935; fd Gyevik
Tb/Tup Tubbarp h 41,700 87 1886-09-01 stn, hlp ~1895, hp ~1960, †1969-06-01
Hy/Hyt Hylta v 39,000 72 1886-09-01 stn, hlp ~1932, †1969-06-01
Sb/Sih Sibbhult v 35,100 71 1886-09-01 stn, lp 1969-06-01, †1977-05-22
Rna Röena h 30,800 73 1886-09-01 stn, hlp ~1895, hp 1937, †1969-06-01
Gl     28,300   1886-09-01 stn, †1909-07-31; flyttad
Gl/Glå Glimåkra h 28,200 65 1909-07-31 stn, lp 1969-06-01, †1978-07-01;<1909-07-31
Bos/Bup Boserup 26,000 68   1909-07-31 lp, †~1953; <1927-04-01 Bosarp; en kort tid även hp
Ösd/Ösr Östaröd h 23,400 84 1909-07-31 stn, hlp s1920t, hp 1958, †1969-06-01
Bt/Bal Boalt h 19,900 112 1909-07-31 stn, hlp 1956, †1969-06-01
Ka/Krä Kräbbleboda h 15,200 137 1909-07-31 stn, hlp b1930t, †1969-06-01
Svm,Smon Svinömossen   12,700   1940t ssp, †s1940t
Hlb Hultaberg v 8,900 146 1909-07-31 146 stn , T hlp b1930t, I hlp 1946-06-03,
hp ~1960, †1969-06-01
Lsh Loshult v 5,500 144 1909-07-31 stn, hlp s1920t, †1969-06-01
  bro   2,200   1909 bro över Södra stambanan, BI ~1969
Eh,Äh (Älmhult) h 0,000 142 1862-08-01 stn; ansl CHJ, SOEJ; FS

Kristianstad–Immelns järnväg (mer om KIJ)
Genom att den tämligen stora sjön Immeln med dess ångbåtstrafik berördes vidgades KIJ:s upptagningsområde.
Ägarkonstellationen dominerades som fallet ofta var av områdets kommuner, med Kristianstads stad i spetsen, men småägarna var många.
Bland godset märktes trävaror liksom granit från trakten av Glimåkra. Ekonomiskt sett var starten god men fortsättningen sämre. Styrelsen ville expandera sig ur svårigheterna och vinna genomfartstrafik genom anslutning till Södra stambanan, fast då krävdes större resurser än de egna och förlängningen kom till stånd först efter bolagets uppgång i Kristianstad–Hässleholms järnvägar.

Koncession
1884-03-21 Kristianstad–Sibbhult.
1884-10-16 Sibbhult–Glimåkra.
1904-09-09 Glimåkra–Älmhult, övertagen av CHJ.

Längd 40 km.

Förvaltningsort Kristianstad till 1886, sedan Glimåkra.

Trafikförändringar
1885-12-03 * Kristianstad–Immeln, 24 km, allmän trafik.
1886-05-18 * Immeln–Sibbhult, 9 km, provisorisk trafik.
1886-09-01 * Immeln–Glimåkra, 16 km, allmän trafik.

KIJ övertogs 1906-01-01 av CHJ (se nedan).

Kristianstad–Hässleholms järnväg/ar (mer om CHJ)
CHJ övertog 1906-01-01 Kristianstad–Åhus järnväg och Kristianstad–Immelns järnväg (för tidigare data se dessa). Då infördes namnets pluralform.

Som den första av sedermera sju Kristianstadsjärnvägar hade CHJ förmånen att tidigt etablera ett trafikunderlag och kunde med sina goda finanser investera i och så småningom överta sidobanor, där dock förlängningen av f.d. Kristianstad–Immelns järnväg blev en ekonomisk besvikelse och belastning medan Åhusbanan visade sig lönsam.
Konkurrensen med Östra Skånes järnvägar om bland annat trafiken på Malmö var tidvis hård men CHJ vann.
Typiskt nog har den först öppnade sträckan visat sig livskraftigast av Kristianstads alla banor.

Koncession
1864-02-12 plan fastställd.
1904-09-09 Glimåkra–Älmhult, övertagen från KIJ.

Längd Öppnat i egen regi 57 km, totalt 116 km.

Förvaltningsort Kristianstad.

Trafikförändringar
1865-07-29 *Hässleholm–Kristianstad, 30 km, allmän trafik
1909-05-27 *Glimåkra ”gamla”–Glimåkra ”nya”, 0,5 km, provisorisk trafik
1909-07-31 *Glimåkra–Älmhult, 27 km, allmän trafik
1962-11-01 †Kristianstad–Åhus, 17 km, persontrafik
1969-06-01 †Kristianstad–Glimåkra, 69 km, persontrafik och Glimåkra–Älmhult, 27 km, all
trafik (behovsgodståg 1956).
1978-07-01 †Hässleholm–Kristianstad, 30 km, lokal persontrafik, och Kristianstad–Glim-
åkra, 42 km, allmän godstrafik (behovsgodståg Rödaled–Glimåkra 1976).
~1995 †Kristianstad–Rödaled, 3 km, resttrafik.

Samband 1936-01-01 övertogs ÖSJ som dock drevs vidare som dotterbolag.

Trafik
a) Kristianstad–Karpalund, 4 km, trafikerades även av Gärds härads järnväg/ÖSJ
b) 1906–1940, 1942–1951 och 1955–1962 bedrevs säsongspersontrafik (badtåg) Åhushamn/Åhus–Villastationen/Åhusbaden, 1 km.

Trafikuppehåll
 Trafiken inställd Kristianstad–Åhus 2002-02-04–07-09 på grund av översvämning och underminerad banvall. Återupptagen i delvis justerad sträckning som utgör skyddsvall mot Helgasjön

Omläggning
 ~1950 anlades direkt ingångsspår till Kristianstad gbg från Hässleholm. Förr hade godstågen backats in från personbangården.

Förstatligad 1944-07-01

Elektrifiering 1955-06-10 [Hässleholm]–Kristianstad.

Linjeblockering 1957 Karpalund–Kristianstad, automatisk.

ATC
1984-06-28 Hässleholm stn.
1985-12-02 [Hässleholm]–(Kristianstad).

Upprivning
Älmhult–Glimåkra 1973–1974, Glimåkra–Arkelstorp 1979, Arkelstorp–Gårrö 1980, Gårrö–Ekestad 1991, Ekestad–Rödaled 1992, Rödaled–Kristianstad 1995.

Nollpunkt
Kristianstad för Kristianstad–Hässleholm, av SJ omkastat till Hässleholm, Kristianstad för Kristianstad–Älmhult, av SJ omkastat till Älmhult.

Anmärkning
a) Inför förstatligandet utdelade CHJ 10 % på aktierna 1943 och hela 16 % 1944
b) Ekestad–Gårrö, 2 km, användes 1976–1982 av SJ-skolan som utbildningsspår i bantjänst.

CHJ:s huvudlinje ingår från 1990 i Skånebanan.

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
K.O. Hammarlund, Järnvägarna kring Kristianstad, 1944
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2021-10-30 Rolf Sten