Älmhult


Denna trafikplats tillhör bandel nr 453
 
Nr Bandel Spårvidd
453 Alvesta - Vislanda - Älmhult 1435
454 (Älmhult) - Hästveda - Hässleholm 1435
581 (Sölvesborg) - Olofström - (Älmhult) 1435
583 (Kristianstad) - (Älmhult) 1435

 

Älmhult, Statens Järnvägars station vid Södra stambanan tagen i bruk 1 augusti 1862

Älmhult, Statens Järnvägars station vid Södra stambanan tagen i bruk 1 augusti 1862, bandel 453 och 454.
23 maj 1901 anslöts Sölvesborg - Olofströms - Elmhults Järnväg, SOEJ till stationen, bandel 581.
31 juli 1909 anslöts Kristianstad Hässleholms Järnvägars, CHJ, bandel Kristianstad - Älmhult till stationen, bandel 583.
Bangårdsskissen ovan visar situationen i början av 1930-talet. Större skiss? klicka på skissen!

Flygfotot nedan visar järnvägsområdet och del av stationssamhället i Älmhult på 1930-talet. Nedtill i bild syns lokstallet. Till höger om detta syns SOEJ spår från/till Sölvesborg. Spåret till/från Kristianstad ligger utanför bild. Uppåt är i riktning mot Hässleholm. Foto: KAFF01509, Järnvägsmuseet. Större bild? Klicka på bilden!

Flygfotot visar järnvägsområdet och del av stationssamhället i Älmhult på 1930-talet


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04  Benny Nilsson
Uppdaterad 2021-10-30 Rolf Sten