Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


Borås - Alvesta Järnväg, BAJ

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, BAJ del 1 (Facts BAJ part 1 )

  Snabbfakta, BAJ del 1 (Facts BAJ part 1 ) (2006-04-03) 
Snabbfakta, BAJ del 2 ( Facts BAJ part 2 )   Snabbfakta, BAJ del 2( Facts BAJ part 2 ) (2006-04-03) 
Borås- Alvesta 100 år, en artikelserie av Tomas Themar   Borås- Alvesta 100 år, en artikelserie av Tomas Themar (2007-07-25) 
Banarbetaren Helge Olsson berättar ( Platelayer Helge Olsson )   Banarbetaren Helge Olsson berättar ( Platelayer Helge Olsson ) (2010-06-17) 

Karta  BAJ Borås - Värnamo  ( map BAJ section Borås - Värnamo)

  Karta  BAJ Borås - Värnamo  ( map BAJ section Borås - Värnamo) (2006-04-03) 
Karta  BAJ Värnamo - Alvesta  ( map BAJ section Värnamo - Alvesta )   Karta  BAJ Värnamo - Alvesta  ( map BAJ section Värnamo - Alvesta ) (2006-04-03) )
Tidtabell 1930 Göteborg - Borås - Alvesta (Timetable BAJ)   Tidtabell 1930 Göteborg - Borås - Alvesta (Timetable BAJ)  (2006-04-03) 
Tidtabell 1930 Alvesta - Borås - Göteborg (Timetable BAJ)   Tidtabell 1930 Alvesta - Borås - Göteborg (Timetable BAJ)  (2006-04-03) 
Tidtabell 1930 Hillared - Axelfors och åter (Timetable BAJ). Tidtabell 1930 Hestra - Gislaved och åter (Timetable BAJ)   Tidtabell 1930 Hillared - Axelfors och åter (Timetable BAJ) 
Tidtabell 1930 Hestra - Gislaved och åter
(Timetable BAJ)  (2003-01-26) 
Beskrivning av BAJ linje (description of BAJ line)   Beskrivning av BAJ linje (description of BAJ line) (2006-04-03) 
Banprofil Borås - Alvesta (line gradient)   Banprofil Borås - Alvesta (line gradient) (2006-04-03) 
Banprofil Hillared - Axelfors, Hestra - Gislaved (line gradient)   Banprofil Hillared - Axelfors, Hestra - Gislaved (line gradient) (2006-04-03) 

Limmared station year 1903

Limmared station 1903. Föreningsstation med Falkenbergs Järnväg, Västra Centralbanan, senare även Halmstad - Nässjö Järnväg. Det ankommande BAJ- tåget kommer från Borås och dras av lok nummer 5. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2010-06-17