Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
Lagerlundaolyckan

Av Rolf StenJärnvägsolyckan i Lagerlunda

Den allra första svåra olyckan i Statens järnvägars då hittills korta historia inträffade i Sandsjö på Södra stambanan den 23 december 1864. Det var ett extratåg som bakifrån körde in i ett stillastående blandat tåg på Sandsjö station. Vid olyckan dödades 7 personer och 8 skadades.
   Det kom sedan att dröja till den olycksaliga natten mot den 15 november 1875 innan nästa större olycka inträffade. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda.


Karta över Lagerlundatrakten
Kartan ovan visar regionen runt Lagerlunda. Den röda pilen visar platsen för Lagerlundaolyckan. Vill Du se en större karta? Klicka i kartan!

Det sydgående tåget nr i från Stockholm till Malmö och det norrgående tåget nr 2, skulle enligt tidtabellen mötas i Linköping klockan 00,27.
   Vid midnatt fick tågledaren i Linköping telegrain från Tranås som meddelade att tåg nr2, från Malmö, var cirka en timma försenat. Han bestämde därför att flytta mötet mellan tågen till Bankeberg. Order skickades till Bankeberg där stationsinspektorn personligen mottog och kvitterade ordern om den nya mötesplatsen
   I Linköping fick personalen på tåg nr 1 personlig order av tågledaren att fortsätta till Bankeberg och där möta det försenade tåg nr 2.
   Tåget avgick från Linköping klockan 01,10 och tågledaren anmälde "tåg ut" till Bankeberg där det mottogs av stationsinspektorn.
  Under tiden hade stationsinspektorn i Bankeberg förberett mötet genom att tjänstgörande stationskarlen hade lagt om norra växeln till spår 2 så att tåg nr 1 skulle gå in sidospåret. Därefter gick stationskarlen till semaforen för att där lyssna till ankomstsignalen från tåg nr 2. Han hade även stränga order att under inga som helst omständigheter ställa semaforen till "kör", utan han skulle bara meddela stationsinspektorn när tåg nr 2 hördes.
    Strax efter det att stationsinspektorn kommit ut på plattformen gav tåg nr 2 ankomstsignal. Han sade till stationskarlen att ge sig iväg till norra växeln. Semaforen stod på stopp och ställdes inte till "kör varsamt" förrän tåg nr 2 hunnit innanför den södra växeln. Detta för att inte lokomotivföraren skulle komma in med för hög hastighet.
   Stationsinspektorn antog att tågpersonalen hade blivit informerade om att de skulle möta tåg nr 1 här, (vilket de inte hade blivit) men han tyckte ändå att tåget hade för hög fart varför han visade stopp med handsignallyktans gröna sken redan då tåget var vid södra ändan av plattformen. Sannolikt uppfattades signalen av lokföraren då han "blåste" upprepade bromssignaler.
Tågets hastighet var dock så hög att det inte fick stopp förrän det passerat den norra växeln. Stationsinspektorn antog att lokföraren uppfattat stoppsignalen och skulle backa tillbaka till plattformen.
    Stationskarlen som inte hade hunnit fram till norra växeln passerades av det avstannande tåget. Tågbefälhavaren ropade en fråga ull honom om väggrindarna strax norr om stationen, en fråga som även besvarades.
     Nu hände något helt oväntat tåget som nästan hade stannat ökade plötsligt farten och fortsatte. Detta iakttogs från plattformen både av stationsinspektorn och en banvakt som uppehöll sig där. Banvakten skyndade efter tåget och visade upprepade stoppsignaler med sin handsignallyktas röda sken, även stationskarlen gjorde samma sak. Dessa signaler uppfattades inte från tåget, mycket på grund av den snöyra som rådde för tillfället
    Några minuter senare inträffade olyckan, strax före bron över Lagerlundaån. Båda tågen bestod av A-lok, packvagn, postvagn, en andra klass-, två första klass-, två andraklass personvagnar samt ytterligare en packvagn.
    Vid kollisionen reste sig tåg nr 1: s lok "SVEA" och nr 2:s lok "EINAR" upp mot varandra. "Sveas" tender kilade in sig under loket medan "Einars" tender kastades åt sidan. Båda loken totalförstördes tillsammans med två första och två andra klass personvagnar samt två post- och två packvagnar.
    På tåg 1 dödades lokeldaren, vagnssmörjaren samt en stationskarl. På tåg 2 dödades föraren och eldaren, en vagnssmörjare och en stationskarl samt två passagerare. Ett stort antal skadades, bland dem föraren på tåg 1 vilken hade hoppat av loket strax innan kollisionen och hade turen att få det från postvagnen lösryckta taket över sig som skydd.


Järnvägsolyckan i Lagerlunda 15 november 1875

Bilden ovan är tagen några dagar efter olyckan. Tala om spillror. Bra att vi idag åker i kraftiga stålvagnar.
Från vänster i bild kom tåg nummer 1 med loket "SVEA" som dragkraft. Från andra hållet kom tåg nummer 2 med loket "EINAR" som dragkraft. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum. Vill Du se en större bild? Klicka i bilden!

    Olyckan föranledde en omfattande undersökning. Stationsinspektorn i Bankeberg ansågs som ouppsåtligen vållande till olyckan och dömdes till avsättning och fängelse. Händelsen väckte även sådan uppmärksamhet att två motioner vid 1876-års riksdag krävde att nattågen skulle ställas in. De föranledde dock ingen åtgärd.
   I samband med alla typer av olyckor tittar man genast om befintliga säkerhetsbestämmelser är till fyllest eller om de behöver kompletteras.
Efter den i början av artikeln nämnda olyckan i Sandsjö, hade bestämmelserna skärpts bland annat när det gällde tåg som följde efter annat tåg på samma stationssträcka.
   Efter olyckan i Lagerlunda skärptes bestämmelserna när det gällde kvarhållande och stoppsignalering till tåg. Genom cirkulär kom bland annat följande ändring "...att för det fall, att tåg skulle kvarhållas å en station, där detsamma enligt tidtabell eljest icke borde stanna, fasta signalen skulle bibehållas till "stopp", intill dess tåget stannat, och först sedan stationsföreståndaren gifvit lokomotivförare och konduktör besked om att tåget skulle kvarhållas å stationen samt anledningen därtill, finge fasta signalen förändras till "kör varsamt".

    De optiska nattsignalernas sken på 1870-talet var, och då talar vi om skenet från fasta signalinrättningar och handsignallyktor, enligt följande: Rött sken betydde "STOPP". Grönt sken betydde "VARSAMT' och ofärgat sken betydde "ALLT VÄL", eller att tåg obehindrat får fortsätta.

Åter till artikelns början

  Returtåg till "Diverse"

© Rolf Sten
lagerlundaolyckan.html senast uppdaterad 16 augusti 2000