Karta över Lagerlundaregionen

Karta över Lagerlundaregionen
Den röda pilen visar platsen för Lagerlundaolyckan.

Åter till föregående sida. Return to previous page.

© Rolf Sten
karta_lagerlunda.html senast uppdaterad 16 augusti 2000