Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Sammanbindningsbanan mellan Stockholm Södra och Stockholm Central. Bilden är tagen 1938 och visar södergående tåg 97 draget av ett D-lok. Den här linjesträckningen ersattes 1954 av en ny linjesträckning belägen till vänster och i en annan vinkel än den som syns på bilden. Sträckan där tåget på bilden rullar trafikeras idag av tunnelbanan Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.


Sammanbindningsbanan mellan Stockholm Södra och Stockholm Central

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_08..html senast uppdaterad 2018-12-22