HOME
INDEX

666     Visby - Hallvards

FÖREGÅENDE
LISTA
(Visby) - Hallvards
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringVy (Visby) h +0,300 36  1878-09-16 stn, † 1960-10-01; ansl VV
Visby Hållplats 0,000 1912-06-23 hp, U 1940-10-01, † 1940-03-01
John Hill 1,000 1912-06-23 hp, †1917; inofficiellt kvar; enbart lokalt annonserad
Förvaltarebostaden 2,000 1912-06-23 hps, U 1940-01-01, † 1940-03-01
  Visborgsslätt   2,400   1912-06-23 hp, U 1940-10-01, † 1940-03-01, vid Hallvardslinjen
Visborgsslätt 2,500 1912-06-23 stn, U 1940-01-01, † 1940-03-01; vid bispår från Förvaltarebostaden
Vibblevägen 3,300 1912-06-23 hp, † 1917; inofficiellt kvar
Gottlands Kneippbyn 4,000 1912-06-23 hps, U 1940-10-01, †1940-03-01
Solvalla 4,400 1922 hp, †; enbart lokalt annonserad
Tullebo 4,500 1912-06-23 hp, †; enbart lokalt annonserad
Axelsro 5,200 1912-06-23 hp, U 1940-10-01, † 1940-03-01
Högklint 5,900 1912-06-23 hps, U 1940-10-01, † 1940-03-01
Hallvards 7,400 1912-06-23 stn, U 1940-10-01, † 1940-03-01


 

Visby–Visborgsslätts järnväg. Bandel 666
När ”landskapsregementena” skulle kaserneras med början kring det förra sekelskiftet anlades i flera fall bispår från befintlig järnväg för transport av byggmaterial och annat gods, men det var bara på Gotland som ett sådant spår uppläts för reguljär persontrafik. De årliga driftunderskotten täcktes av regementets lägerkassa.

Längd
2 km

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
Visby

Trafikförändringar
1903-11-28 *arméns enskilda godstrafik
1904-06-27 *allmän trafik
1940-01-01 † allmän trafik de facto (formellt 1940-03-01)
1946-10-01 † enskild godstrafik

Trafik
Godstrafiken drevs av Gotlands järnväg. Persontrafiken ombesörjdes inledningsvis av ”Trafikbolaget Visby–Visborgsslätt”, en oregistrerad officerssammanslutning. 1912-03-16 övertogs rörelsen av Trafik AB Vesterhejde–Visby. Från 1940 skötte GJ återstående trafik.

Upprivning
1948

Nollpunkt
Visby

Litteratur
Martin Ragnar, Ångspårvägen Visby–Visborgs slätt–Hallvards, 1995 (SJK 63).

Visby–Visborgsslätt–Bjärs järnväg (VV) Bandel 666
Järnvägen var tämligen kort men hade flera rätt så skilda trafikuppgifter: militärtransporter (på det arrenderade statliga spåret) till Gotlands regemente, transport av bad- och kurgäster till Kneippbyn och av utflyktsresenärer till Högklint samt gängse ”vardagstrafik” med personer och gods (inte minst sockerbetor) mellan Visby och den närmaste landsbygden söder om staden.

Koncession
1911-09-15 Visborgsslätt–Bjärs

Längd
5 km

Spårvidd
891 mm

Ägare
Trafik AB Västerhejde–Visby. Bolaget trädde i likvidation 1931-06-15 men trafiken kunde fortgå. Ordinarie trafikpersonal utgjordes då av enbart tre (dåligt avlönade) personer.

Förvaltningsort
Till 1938 Visby (1916–17 Gotlands järnväg), sedan Hallvards.

Trafikförändringar
1912-06-23 * Visborgsslätt–Gotlands Kneippbyn, 2 km, allmän trafik.
1912-08-29 * Gotlands Kneippbyn–Hallvards, 3 km, allmän trafik.
1940-01-01 † allmän trafik de facto – trafiken inställdes efter en svår snöstorm (formellt 1940-03-01).
1946-10-01 † Visborgsslätt–Gotlands Kneippbyn, 2 km, enskild godstrafik.

Samband
Arrenderade och trafikerade Visby–Visborgsslätts järnväg.

Trafik
a) Godstrafiken sköttes av Gotlands järnväg, VV ägde endast persontågsmateriel.
b) I regel entågstrafik i mycket enkla former.
c) Vissa tåg fortsatte på GJ-spåret till Visby hamn.

Förstatligad
1941-01-30 Visborgslätt–Gotlands Kneippbyn.

Upprivning
Gotlands Kneippbyn–Hallvards 1940, Visborgsslätt–Kneippbyn 1948.

Anmärkning
a) Namnet Bjärs ändrades till Hallvards mellan koncession och öppnande.
b) Materielsignatur VVJ.

Litteratur
Martin Ragnar, Ångspårvägen Visby–Visborgs slätt–Hallvards, 1995 (SJK 63).

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Mer om ovanstående www.historiskt.nu (öppnas i nytt fönster)


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2012-09-27 Rolf Sten