HOME
INDEX

667     Böda - Borgholm

FÖREGÅENDE
LISTA
Böda - Borgholm
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBa/Böda Böda v 99,400 9 1906-12-01 stn, † 1961-10-01; småbana Böda kronopark
Sf, Sr/Sfk Skäftekärr v 97,000 10 1906-12-01 stn, hlp ~1928, † 1961-10-01
Vm/Vrm Vedborm h 92,800 6 1906-12-01 stn, hlp 1921-09-15, † 1961-10-01
Lb/Ltt Löttorp h 87,800 5 1906-12-01 stn 1906, † 1961-10-01
Rsv Ranstadsvägen   86,600 6 1948-09-01 hpr, † 1961-10-01
Ka/Ökä Ölands Källaberg v 82,500 11 1943-04-01 stn, hlp 1942, † 1961-10-01
Ka Källaberg 1906-12-01 stn
  Skogsby by   80,000 10 1959 sto, † 1961-10-01
Gl, Gd/Gsd Gunnarslund v 78,500 9 1906-12-01 hlp, † 1961-10-01
St/Stnn Steninge 75,800 9 1906-12-01 hp, † 1961-10-01; först bara lokalt annonserad
Stenninge  
Ps Persnäs v 74,100 4 1906-12-01 stn, † 1961-10-01
Fa/Föra Föra v 70,300 6 1906-12-01 hlp, † 1961-10-01
Up/Ugt Uggletorp v 67,300 8 1906-12-01 stn, hlp 1921-09-15, † 1961-10-01
Askl Askelunda   64,200 10 1940t hpr, †1961-10-01
Sp/Sttp Stacketorp h 61,600 12 1906-12-01 stn, hlp 1910t, † 1961-10-01
Isd Istad 60,100 12 1940t hpr, † 1961-10-01
AAl/lb Alböke h 58,200 12 1906-12-01 stn, hlp 1922, † 1961-10-01
Db/Dbo Dalbyro v 56,400 15 1906-12-01 hlp, † 1961-10-01
Kg/Klg Kalleguta 52,900 16 1906-12-01 hlp, hpr 1955, † 1961-10-01
Kggr/Klgg Kalleguta grusgrop     17   ssp
Kä/Kmö Källingemöre h 52,400 17 18 ssp; betlastning
Ö/Öjk Öjkroken h 51,700 20 1906-12-01 stn, hlp 1947, † 1961-10-01
Kpv Köpingsvik h 48,900 15 1941-07-01 stn, hlp 1921-09-15, † 1961-10-01;
              Tingsdal 48,900 15 1906-12-01 stn, hlp 1921-09-15
  Gröndal   47,700      vt
BmBhm Borgholm 44,700 1 1906-12-01 stn, † 1961-10-01; hamnspår

Borgholm–Böda järnväg (BBJ) Bandel 667
Öland var fattigt och hårt drabbat av emigration så det var svårt att få ihop kapital till en järnväg, även om den kunde byggas billigt i den förmånliga terrängen. Ett försök av öns starke man, en central riksdagspolitiker, att genom politisk kohandel få ett stort statsanslag gick om intet men ett visst statsbidrag blev det ändå. Även driftekonomin blev bekymmersam, bland annat för att förväntade virkestransporter från Domänverkets skogar (Böda kronopark) till stor del uteblev. BBJ rationaliserade tidigt och var något av pionjär med att sätta in lägre avlönade, kvinnliga platsvakter.

Koncession
1903-12-11

Längd
55 km

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
Borgholm

Trafikförändringar
1905-10 *Borgholm–okänd slutpunkt, provisorisk godstrafik.
1906-04 *vidare till Böda, provisorisk godstrafik.
1906-12-01 *hela banan, allmän trafik.

Litteratur
Göran Adolfsson, Sune Lantz & Hjalmar Nilsson, Ölands Järnvägar, 1987.

BBJ uppgick 1928-01-01 i Ölands järnvägar (se nedan.)
 

Ölands järnväg (ÖJ) Bandelarna 667, 668 och 669
ÖJ uppstod 1928-01-01 genom fusion av Borgholm–Böda järnväg och Södra Ölands järnväg (för tidigare data se dessa)
  Ekonomiska svårigheter tvingade på 1920-talet både BBJ och SÖJ att vädja till staten om hjälp. Sådan gavs också i form av efterskänkta lånekostnader, men som motprestation krävdes en sammanslagning av banorna som möjliggjorde rationaliseringar. Dessa kom även till stånd, bland annat genom ett tidigt införande av motorvagnsdrift, och tillgångarna förvaltades sparsamt och klokt. Medaljens baksida var den mycket låga lönesättningen. Liksom på andra håll innebar andra världskriget ett uppsving varefter konkurrensen från vägtrafiken undan för undan berövade järnvägen mycket av dess trafik, inte minst den viktiga bettrafiken, och förlusterna tilltog. Den lokala oppositionen mot nedläggning var stark men det hjälpte inte.

Längd
151 km

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
Mörbylånga

Trafikförändringar
1961-10-01 † all trafik

Förstatligad
1947-07-01 egen ansökan

Fjärrblockering
1953-10-01 Lundtorp skiljeväxel, lokal fjärrstyrning; Färjestaden.

Upprivning
1961–62

Anmärkning
a) Nedläggning av Bödalinjen övervägdes på 1930-talet. Det var meningen att ÖJ:s busstrafik skulle ta över. Frågan lämnade emellertid inte utredningsstadiet.
b) Från 1948-05-09 pågick allmän tågfärjetrafik, 891 mm, Kalmar–Färjestaden. Den började för internt SJ-bruk 1947-09-30 och fortfor t.o.m. 1962-05-04 för att transportera järnvägsmateriel till och från Öland. Leden användes bl.a av stenindustrin i Grönhögen med omlastning i Ölands Eketorp, 4 km, norr om Ottenby.
c) Ett stort spårupprustningsbehov vägdes in i nedläggningsprocessen.
d) Borgholm förblev Ölands enda station med plattform!
e) Banan hade tre säckstationer: Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga.

Litteratur
Ove Johannesson, En bildberättelse om Ölands järnväg, u.å.
Hjalmar Nilsson, Ölands järnväg, 1970
Göran Adolfsson, Sune Lantz & Hjalmar Nilsson, Ölands Järnvägar, 1987
Eric Fransson, En stins minns … Ölands Järnväg 1924–1955, 1998
Jan-Olov Svensson, Ölands Järnväg, 2009

Ölands järnväg (ÖJ) Bandelarna 667, 668 och 669
ÖJ uppstod 1928-01-01 genom fusion av Borgholm–Böda järnväg och Södra Ölands järnväg (för tidigare data se dessa)
  Ekonomiska svårigheter tvingade på 1920-talet både BBJ och SÖJ att vädja till staten om hjälp. Sådan gavs också i form av efterskänkta lånekostnader, men som motprestation krävdes en sammanslagning av banorna som möjliggjorde rationaliseringar. Dessa kom även till stånd, bland annat genom ett tidigt införande av motorvagnsdrift, och tillgångarna förvaltades sparsamt och klokt. Medaljens baksida var den mycket låga lönesättningen. Liksom på andra håll innebar andra världskriget ett uppsving varefter konkurrensen från vägtrafiken undan för undan berövade järnvägen mycket av dess trafik, inte minst den viktiga bettrafiken, och förlusterna tilltog. Den lokala oppositionen mot nedläggning var stark men det hjälpte inte.

Längd
151 km

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
Mörbylånga

Trafikförändringar
1961-10-01 † all trafik

Förstatligad
1947-07-01 egen ansökan

Fjärrblockering
1953-10-01 Lundtorp skiljeväxel, lokal fjärrstyrning; Färjestaden.

Upprivning
1961–62

Anmärkning
a) Nedläggning av Bödalinjen övervägdes på 1930-talet. Det var meningen att ÖJ:s busstrafik skulle ta över. Frågan lämnade emellertid inte utredningsstadiet.
b) Från 1948-05-09 pågick allmän tågfärjetrafik, 891 mm, Kalmar–Färjestaden. Den började för internt SJ-bruk 1947-09-30 och fortfor t.o.m. 1962-05-04 för att transportera järnvägsmateriel till och från Öland. Leden användes bl.a av stenindustrin i Grönhögen med omlastning i Ölands Eketorp, 4 km, norr om Ottenby.
c) Ett stort spårupprustningsbehov vägdes in i nedläggningsprocessen.
d) Borgholm förblev Ölands enda station med plattform!
e) Banan hade tre säckstationer: Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga.

Litteratur
Ove Johannesson, En bildberättelse om Ölands järnväg, u.å.
Hjalmar Nilsson, Ölands järnväg, 1970
Göran Adolfsson, Sune Lantz & Hjalmar Nilsson, Ölands Järnvägar, 1987
Eric Fransson, En stins minns … Ölands Järnväg 1924–1955, 1998
Jan-Olov Svensson, Ölands Järnväg, 2009

 

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Mer om BBJ www.historiskt.nu (öppnas i nytt fönster)
Mer om ÖJ www.historiskt.nu (öppnas i nytt fönster)


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-06-30 Rolf Sten