HOME
INDEX

665     Ronehamn - Hemse

FÖREGÅENDE
LISTA
Ronehamn - (Hemse)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringRonehamn 0,800 1 1904-03-01 stn, † 1918-04-01; hamnspår
Matsarfve 2,800 13 1904-03-01 hlp, † 1918-04-01
Mattsarve 1904-03-01 
Autsarve 5,100 20 1904-03-01 hlp , † 1918-04-01
Autsarfve 1904-03-01 
He (Hemse) h 10,20026 1878-09-16 stn, † 1960-10-01; ansl RHJ

 

Ronehamn–Hemse järnväg (RHJ) Bandel 665
Ett andra gotländskt sockerbruk planerades i Hemse. Roma Sockerfabriks AB var huvud
finansiär bakom RHJ och hyrde ut rullande materiel till det fattiga järnvägsbolaget, men när skånska intressen tagit kontroll över sockerbolaget skrinlades planerna på fabriksetablering och intresset för RHJ försvann. Under första världskriget blev banans ekonomiska situation omöjlig, bolaget gick i konkurs, trafiken inställdes. Avvecklingen med dess rättsprocesser var invecklad med sorglustiga inslag

Koncession
1898-03-18

Längd
10 km

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
Ronehamn

Trafikförändringar
1901-10-25 * provisorisk bettrafik
1903-02-02 * godstrafik
1904-03-01 * persontrafik
1918-04-01 †reguljär trafik, inskränkt 1917-06-01 och 1917-12-05 (se anmärkning b)
1919 † resttrafik

Upprivning
Ronehamns hamnspår 1920, Ronehamn–Hemse 1923

Anmärkning
a) Gotlands järnväg erbjöds 1917 att överta banan men var ointresserad
b) Trafiken upphörde efter konkurs. Bettrafik förekom hösten 1918 och viss godstrafik 1919. Posttransport med dressin där resande fick medfölja pågick till tidigt 1920-tal
c) Först 1939-06-15 fattades formellt nedläggningsbeslut när koncessionen upphörde

Litteratur
Martin Ragnar & Eje Hardings, Järnvägen till Ronehamn, 2002 (SJK 74)
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Mer om RHJ www.historiskt.nu (öppnas i nytt fönster)

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-06-14 Rolf Sten