HOME
INDEX

664     Romakloster - Hablingbo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Romakloster) - Hablingbo
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringRak (Roma) 0,000 29 1878-09-15 stn, anslutning GJ, SlRJ
St/Stu Stenstu 2,100 1899 hlp, † 1953-06-10
Stensta  
Trp Torpet 4,100 1930t hp, †1953-06-10
Is Isums 6,1 00 1898-09-21 stn, hlp 1952, † 1953-06-10
Hn Hogrän 8,100 37 1898-09-21 stn, hlp ~1920, † 1953-06-10
Br Bander 10,400 38 1898-09-21 stn, hlp ~1920, † 1953-06-10
Sgs Skogs 12,900 32 1898-09-21 stn, hlp ~1920, †1953-06-10
Ts Tjuls 14,800 27 1898-09-21 stn, hlp ~1920, † 1953-06-10
Sa Sanda 18,000 18 1898-09-21 stn, hlp ~1920, † 1953-06-10
Vb/Vrb Varbos 20,700 10 1899 hp, † 1953-06-10
Kh Klintehamn 23,700 4 1898-09-21 stn, † 1953-06-10; ansl SGJ, KlintebysJ; hamnspår
Vde Världsände   24,900 hp, † 1953-06-10
Dps Depps   26,300 31 1924-06-07 hp, † 1953-06-10
Fv Fröjelvägen 28,600 33 1940t hp, † 1953-06-10
Kpe Kaupe 30,100 36 1924-06-07 hlp, † 1953-06-10
Lde Levide 34,400 25 1924-06-07 stn, hlp 1920t, † 1953-06-10; fd Levede
Levede  
Ste Stjärnarve 37,900 19 1924-06-07 stn, hlp 1920t, † 1953-06-10
Sgr

Stjärnarve grusgrop

38,600 ssp, BI ~1950
Sge Sproge 41,900 14 1924-06-07 hlp, † 1953-06-10
Sbo Stenbro 43,700 14 1940t hp, † 1953-06-10
Sby Silteby 46,600 13 1924-06-07 hlp, † 1953-06-10
Hbo Hablingbo 49,900 12 1924-06-07 stn, † 1953-06-10

Klintehamn–Roma järnväg (KlRJ) Bandel 664
KlRJ övertog 1927-01-01 Sydvästra Gotlands järnväg (se nedan för tidigare data)

Klintehamn skulle enligt planerna ha fått en avgrening från Gotlands järnväg men i stället blev anläggningen av Roma sockerbruk startsignal för en bana från hamnorten. Varken KlRJ eller dess förlängning Sydvästra Gotlands järnväg gav någon direkt avkastning till ägarna utan man tvingades omförhandla statslånen. Direkträlsbussar till Visby som sattes in efter andra världskriget blev ingen räddning

Koncession
1896-12-31

Längd
23 km (50 km Roma–Hablingbo)

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
Klintehamn, med undantag för 1927–1940 då förvaltningen fanns i Slite

Trafikförändringar
1897-11-08 *provisorisk godstrafik
1898-09-21 *allmän trafik
1953-06-10 †allmän trafik
hösten 1955 †bettrafik

Samband
a) KlRJ trafikerade Klintebys’ järnväg och SGJ från respektive banas start
b) Samförvaltning 1927–1940 med Slite–Roma järnväg som Trafikförvaltningen Slite–Klintehamn

Förstatligad
1947-07-01, arrenderad av statliga bolaget Gotlands järnväg. Till SJ 1948-07-01

Upprivning
Hablingbo–Klintehamn 1957–1958, Klintehamn–Romakloster 1958–1959

Anmärkning
a) Godstågen handbromsades till slutet
b) Två–tre månaders betskörd gav merparten av godstrafikens inkomster
litteratur John Kvarnstedt, Gotlands Järnvägar, 1978

Sydvästra Gotlands järnväg (SGJ) Bandel 664
Koncessionen erhölls i konkurrens med ett projekt Hablingbo–Eksta (på Gotlands järnväg), kommunerna betalade det mesta och möjligheten till bettransporter var den viktigaste drivkraften. Men problem med att få fram erforderligt kapital, vållade av första världskriget och annat, sköt upp färdigställandet till 1920-talet med dess svåra villkor, vilket ledde till att Klintehamn–Roma järnväg snart måste ta över.

Koncession
1913-05-13 Klintehamn–Hablingbo

Längd
27 km

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
Klintehamn (KlRJ)

Trafikförändringar
1923-08 *provisorisk godstrafik
1924-06-07 *allmän trafik

Trafik
Trafikerades av KlRJ. SGJ köpte dock egen rullande materiel

Nollpunkt
Klintehamn

Anmärkning
Enkel driftform med bland annat alla vägkorsningar utanför Klintehamn oskyddade
SGJ övertogs 1927-01-01 av KlRJ (se ovan)

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Mer om KlRJ www.historiskt.nu (öppnas i nytt fönster)
Mer om SGJ www.historiskt.nu (öppnas i nytt fönster)

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-06-14 Rolf Sten