HOME
INDEX

663     Slite - Romakloster

FÖREGÅENDE
LISTA
Slite - (Romakloster)
NÄSTA

 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringSl Slite 33,000 2 1902-05-25 stn, † 1953-06-10; hamnspår
Be Boge 29,400 4 1902-05-25 hlp, † 1953-06-10
Sld Slees 28,100 19 1940t hpr, † 1953-06-10
Ge Gane 22,900 22 1902-05-25 hlp, † 1953-06-10
Bl Bäl 20,000 32 1902-05-25 stn, hlp ~1947, † 1953-06-10
Shs Skällhorns   1924 ssp+grp, BI 1951
Lve Larsarve 17,600 32 1902-05-25 stn, hlp ~1920, † 1953-06-10
Larsarfve  
Kge Källunge 15,600 18 1902-05-25 stn, hlp ~1920, † 1953-06-10
Sd/Sde Simunde 13,100 18 1902-05-25 stn, hlp ~1920, † 1953-06-10
Ma Myrberga 11,600   1949 hpr, † 1953-06-10
De Dune 9,100 19 1902-05-25 stn, hlp ~1920, † 1953-06-10
Ghy Gotlands Hässelby (Dalhem) 6,800 26 1902-05-25 stn, hlp 1952, † 1953-06-10, stn 1975 (museitrafik); <1914-10-01 Hässelby (); fd Dalhem; PS
Hy Hesselby (Dalhem)  
Gottlands Hässelby 1902-05-25  
Ekn Eken 5,800   1975 hp, hst; museitrafik; PH
Mus Munkebos 5,500   2007-06-17 hp; PH. * museitrafik 2013-05-05
  Nygårds       2013-05-05 hp * museitrafik
Teg Tule grusgrop     ssp, BI 1924. * museitrafik 2013-05-05
Tl/Te Tule 3,900 37 1902-05-25 stn, hlp ~1920, † 1953-06-10. * museitrafik 2013-05-05
Kht Kambshagtorp      2015-05-14 hp * museitrafik
  Roma Kungsgård   1,000  2015-05-14 stn* museitrafik
Rak (Roma kloster) h 0,000 29   stn, † 1960-10-01; ansl KlRJ, SlRJ. * museitrafik 2015-05-14
Ra/Rak (Romakloster) 0,000 29 1952-01-01 stn; ansl KlRJ, SlRJ
Ra/Rak (Roma) 0,000 29 1878-09-16 stn, KlRJ, SlRJ

Slite–Roma järnväg (SlRJ) Bandel 663
Slite, som var nordöstra Gotlands viktigaste lanthamn, eftersträvade först en kort förbindelse med Gotlands järnväg i Tingstäde, men sedan sockerbruket i Roma anlagts blev den orten en naturlig utgångspunkt. Banans enda stora industri var cementfabriken i Slite men dennas transporter var väsentligen sjöburna och den genererade ingen större godstrafik. Denna handlade i stället mest om betor och om socker och spannmål för utlastning. Efter andra världskriget decimerades all trafik snabbt

Koncession
1897-03-20

Längd
33 km

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
Slite

Trafikförändringar
hösten 1900 * bettrafik
1902-05-25 * allmän trafik
1953-06-10 †allmän trafik
1955 † Bogeviken–Roma, resttrafik (sockerbetor)

Samband
Samförvaltning 1927–1940 med Klintehamn–Roma järnväg, kallad Trafikförvaltningen Slite–Klintehamn

Förstatligad
Arrenderades 1947-07-01 av det samtidigt statliga bolaget Gotlands järnväg, till SJ 1948-07-01

Upprivning
Slite–Bogeviken (strax norr om Boge hp) 1956, Bogeviken–Roma 1958

Anmärkning
a) Alla godståg handbromsades till slutet
b) Gotlands Hässelby stn och 1 km av linjen mot Roma samt 1 km vid Tule har återuppbyggts av mf Gotlandståget. Utbyggnad till Roma har fortsatt i etapper och den 14 maj 2015 invigdes den sista etappen. Sträcken Roma - Gotlands Hässelby är nu en hel sträcka.

Litteratur
Sixten Blomér, Minnesruna över Slite–Roma Järnvägs första 20 år, 1977
”Slite–Roma Järnväg 100 år”, Spårstumpen 2/2002 (temanummer)

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
www.historiskt.nu (öppnas i nytt fönster)
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-06-14 Rolf Sten