HOME
INDEX

544     Kalmar - Sandbäckshult

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kalmar) - (Sandbäckshult)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKac (Kalmar C) h 0,000 2 0 Kalmar C 3 se Kust till kustbanan
Kav Kalmar V h 1,100 9  Kalmar V  se Kalmar–Torsås järnväg,
gamla linjen
Kas (Kalmar S) 1,200   Kalmar S se Kust till kustbanan
  Skälby   3,000   1898 hp, † 1910, hp 1934, † 1968-01-01
Nsl Norrslätt h 4,400 11   hp, † 1965-05-30; <1944-06-05 Funkabo (Fuo); gamla linjen
Bgby Berga by 4,400 11 1941-06-16 hlp
Bgby Bergaby 4,400 11 1910-02-01 hlp
             
Kav Kalmar-Volvo 4,900   1974-01-01 lp, I infogad i Kalmar S stn 1987-05-21, † 1994-09-21; nya linjen
Kf/Krsa Krafslösa 5,600   1926-08 hp, † 1966-05-22; gamla linjen
Ka/Kba Kläckeberga v 6,800 7 1897-12-04 stn, hlp 1933, hp 1961, † 1968-01-01
Kläckeberga gård hp, †
  lmk   7,000   1969-01-02 lmk; km 6+1,698 = 7 000
Fa/Föa Förlösa v 9,600 21 1897-12-04 stn, † 1968-01-01, BI ~1973
  Mörgata   10,100     hp, †
Nrfa Norra Förlösa 12,100 1926 hp, † 1966-05-22; <1942-06-15 Melby (Mb)
Ly/Läy Läckeby v 15,400 17 1897-12-04 stn, lp 1968-01-01, † 1990-01-80, BI
Svp Svartingstorp 17,600 1898 lp, Svartingstorps växel; † 1963-05-26; fd Svartingtorp; betlastningsplats; sign Spt, Svt
Möks Möre skans 18,600 1926 hp, † 1965-05-30; <1942-06-15 Åsarna (År)
Ry/Rby Rockneby   19,600 15 1897-12-04 stn, lp 1968-01-01, † 1979-06-01
Rby Rockneby h 19,700 15 1994-05-24 ssp; makadamutlastning; IL
Nb Nöbble   20,000     hp b1900t, †1 920t; även vt (Ryssbyån)
Km/Kmo Kåremo h 24,600 18 1897-12-04 stn, hlp 1962-01-01, I hp 1963, † 1968-01-01
Ha/Hra Haraldsmåla h 29,600 15 1897-12-04 stn, hlp 1951-06-15, hp ~1960, † 1968-01-01
  Södra Bäckebo   32,000   1932 hp, † 1934
Ödby Ödebo by 34,200 1925-05 hp, † 1965-05-30; <1942-06-15 Ödebo (Öb)
Åm/Åem Ålem h 35,700 17 1897-12-04 stn, lp 1968-01-01, † 1973-12-01, BI 1973
Brlm Broholm 36,800 1942-06-15 hp, † 1965-05-30
Kgt Kaggetorp   36,800   1925 hp
Kag Kaggetorps lastplats   36,800   1925 lp, †1971-01-01; sign ; vid grusgropsspåret
Kagr Kaggetorps grusgrop   37,000     ssp, grp; fd Kaggetorps växel (Kgtx)
Skp/Sktp Skeppnetorp 39,400 1928 hp, † 1965-05-30
Ba/Bma Blomstermåla h 40,900 32 1897-12-04 stn, I lp 1968-01-01, I stn 1980, *P 1996-08-19; FS
  Sandbäckshult   43,400   1978 fp, I infogad i Blomstermåla stn 1980; ansl MÅJ
Sb/Sbh (Sandbäckshult) h 44,300 35 1897-12-04 stn, hlp 1963-09-29, T hp 1966, † 1968-01-01, BI m1970t; <1902-05- 01 Hornsö såg; ansl MÅJ

 
Källor och referenser
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson  Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-03 Rolf Sten